BINK Gasleiding

Home » Producten » Installatie » BINK Gasleiding

Gasleidingberekening

Met BINK Gasleiding voert u een gasleidingberekening uit waarmee u een veilig gasleidingnet volgens de NEN 1078, NEN 2078 en NPG 3378 kunt ontwerpen. Deze module is zowel geschikt voor een simpele woning als voor een complex utiliteitsgebouw. Binnen enkele minuten tekent u een gasleidingnet voor een woning op basis van de grafiek- of de formulemethode voor aardgas, propaan of butaan. Voor een utiliteitsgebouw met meerdere verdiepingen kunt u gebruik maken van de kopieer- en plakfuncties waardoor de tijd voor invoeren zeer beperkt is.

Gasleidingnet voor zowel woning als complex utiliteitsgebouw

Het tekenen van een gasleidingnet gaat zeer eenvoudig in het isometrisch scherm. Vervolgens bepaalt BINK Gasleiding de leidingdiameters, het maximale drukverlies en de einddruk in het systeem. In de uitgebreide versie kunt u drukregelaars toepassen en zo ook gasnetten met verschillende drukzones doorgerekenen. Begin- en aansluitdruk kunnen aangepast worden aan lokale omstandigheden. Gaat het om de uitbreiding van een bestaand gasnet dan kiest u de diameter van de gasleiding handmatig en zet u deze vast. Uw ontwerp kan tijdens het invoeren van de leiding-en toestelgegevens permanent op het scherm worden getoond. De consequenties van wijzigingen in uw ontwerp zijn direct inzichtelijk.

Eenvoudig gasleidingnet

Uitgebreid gasleidingnet

Resultaten gasleidingberekening

Resultaten en uitvoer

Zodra de invoer gereed is gebruikt u de preview om de resultaten te bekijken. Indien er invoer wordt gewijzigd, dient wel de knop herreken van het resultaatscherm te worden geactiveerd. Bij deze optie is een apart tabblad aanwezig met meldingen. Deze meldingen zijn onderverdeeld in fouten en waarschuwingen.

X