SRM1

Snel en eenvoudig berekenen van geluid afkomstig van wegverkeer

Standaard Rekenmethode 1 voor wegverkeerslawaai

SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen,
op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

Projecten

 • Overzichtelijk weergeven en invoeren van gegevens voor de berekening
 • Catalogus met wegdektypes volgens RMV en CROW en zelf te definieren wegdektypes

Berekeningen

 • Rekenmethode volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012
 • Mogelijkheid tot modelleren van zowel rijlijnen als tramsporen
 • Eenvoudig uitvoeren overdrachtberekening en sommatie van rijlijnen/tramsporen
 • Bepaling voor contourafstanden
 • Emissie gegevens zowel intensiteiten als verdelingen met standaardverdelingen voor diverse soorten wegen

Afdrukken, importeren en exporteren

 • Uitgebreide selectie van uit te printen gegevens
 • Rapportage: afdrukken van berekeningen en sommaties inclusief een afdrukvoorbeeld
 • Kopieren emissiegegevens intensiteiten en verdelingen van/naar Excel
 • Kopieren van sommatieresultaten naar andereWindowstoepassing als bijvoorbeeld MS-Excel
X