Module SRM2

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module SRM2

Geomilieu module SRM2

Wegverkeerslawaai volgens standaard rekenmethode 2

Met de module SRM2 van Geomilieu kunt u berekeningen voor wegverkeerslawaai uitvoeren conform Standaard Rekenmethode 2. In een SRM2 model kunnen verschillende bronnen worden opgenomen zoals rijbanen van wegverkeer, bromfietsen en trambanen. Andere itemtypes die ingevoerd kunnen worden, en die de rekenresultaten beïnvloeden, zijn onder andere gebouwen, schermen, bebouwings- en bodemgebieden en het hoogtemodel.

Contouren van een Wegverkeerslawaai berekening volgens SRM2

U kunt kiezen uit twee rekenmethoden:

  • Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift Verkeerslawaai 1981 (afgekort met RMW-1981);
  • Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, Bijlage III” uit 2012 (afgekort met RMW-2012), inclusief de wijziging welke is gepubliceerd op 20 mei 2014 (aanpassing artikel 3.5, lid 1);

In het geval van 30 km/h wegen, wordt gebruik gemaakt van de CROW publicatie 965, “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h”.

Gegevens van diverse externe bronnen kunnen in een SRM2 model worden ingelezen, te weten:

  • brondata van het geluidregister verkeer
  • verkeersmodellen gegenereerd door OmniTRANS, PROMILspatial of iCinity
  • verkeersnetwerk gegenereerd door Questor
X