Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module STACKS-G

Geomilieu module STACKS-G

Verspreidingsberekeningen geur met percentielwaardenuitvoer

De belangrijkste kenmerken van STACKS-G module:
✔ Implementatie van het NNM / SRM3
✔ Componenten geur en inert gas
✔ Goedgekeurd door het ministerie van I&M
✔ Voor industrieën en veehouderijen
✔ Geeft 27 percentielwaarden en jaargemiddelde concentratie als output
✔ Geeft tevens uurgemiddelde concentraties als output
✔ Intuïtieve grafische Geomilieu gebruikersinterface

Met de module STACKS-G in Geomilieu brengt u de verspreiding van geur van industrieën en veehouderijen in kaart. Behalve de component geur kan ook de verspreiding van inert gas gemodelleerd worden.

Figuur 1: Voorbeeld van een contourplot van het 95-percentiel rondom vier stalgebouwen plus resultatentabel

De grafische en gebruikersvriendelijke interface van Geomilieu kent vele presentatie mogelijkheden voor de resultaten, zoals het weergeven van contourplots en/of labels op een topografische ondergrond. Natuurlijk kunnen de resultaten ook in tabelvorm worden gepresenteerd. De STACKS-G module geeft 27 percentielwaarden (van het 50-percentiel t/m het 99.99-percentiel) als output plus de jaargemiddelde concentratie. Vanaf versie 2.61 is er ook de mogelijkheid om uurgemiddelde concentraties als uitvoer te genereren (als contourplots en als teksfiles), zie figuur 3 onderaan deze pagina. Hoe emissies/rookpluimen zich gedurende het etmaal ‘heen en weer’ bewegen over nabijgelegen huizen, woonwijken of scholen, wordt hiermee direct inzichtelijk. Het inzicht dat men hiermee krijgt kan gebruikt worden voor de evaluatie van (geur)klachten: ongegronde klachten kunnen nu van echte klachten gescheiden worden.

Het rekenhart van de module is het STACKS model van DNV GL (voorheen KEMA). Het STACKS model is gebaseerd op fysische en chemische formuleringen en berekent de verspreiding van rookgassen uit puntbronnen (met en zonder gebouwinvloed) en oppervlaktebronnen. Het model bevat de modernste meteorologische beschrijvingen van de atmosferische grenslaag en simuleert de situatie van uur tot uur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een meteorologische database op uurbasis. De gebruiker kan desgewenst eigen meteorologische data gebruiken en kan emissiegetallen opgeven die per uur variëren.

Figuur 2: Voorbeeld van een contourplot van het 95-percentiel rondom een fictieve geurbron geëxporteerd als PDF

Het maximaal aantal bronnen in een model bedraagt 4000. Er is geen maximum aan het aantal receptorpunten. De minimale rekenperiode bedraagt 1 dag, de maximale periode 10 jaar. Na afloop van de berekening genereert de module STACKS-G lijsten (csv-files) met overzichten van alle rekeninstellingen, bronnen, bronkenmerken en receptorpunten die in het model zijn opgenomen.

Het STACKS model vormde het uitgangspunt voor het Nieuw Nationaal Model (NNM) en is een door het ministerie van I&M goedgekeurde implementatie van standaard rekenmethode 3 (SRM3). Geomilieu-STACKS-G maakt gebruik van de ‘PreSRM module’ welke de meteorologische data en de terreinruwheid levert voor de berekeningen.  SRM3 geldt voor situaties met een duidelijke ‘verspreidingsrichting’, dat wil zeggen voor windsnelheden boven 1 à 2 m/s. Aan de STACKS-G module is een methode toegevoegd waarmee de verspreiding van pluimen in situaties met lage windsnelheden accuraat wordt berekend.

Figuur 3: uurgemiddelde geurconcentraties in ouE/m3 rondom enkele varkershouderijen gedurende 24 aaneengesloten uren. (klik op de afbeelding voor een animatie)

X