Modules SKM-weg en SKM-rail

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu modules SKM-weg en SKM-rail

Geomilieu modules SKM-weg en SKM-rail

De Standaard karteringsmethode is gebaseerd op het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012”, Bijlage VII.

SKM in het kort

SKM beschrijft een ‘vervangende’ dempingsterm voor de afschermingen en reflecties welke optreden binnen bebouwd gebied, de term Dskm. Hierdoor zijn deze afschermingen en reflecties minder afhankelijk van de locatie van de ontvanger, maar meer afhankelijk van de algemene eigenschappen van het bebouwde gebied. Hierdoor krijgen contouren een minder grillig karakter. Doel van de rekenmethode is om geluidskaarten op te stellen en niet om specifieke situaties uit rekenen.

Opgemerkt dient te worden dat indien zich een ontvanger buiten bebouwd gebied bevindt, de ‘normale’ RMW berekening dient te worden uitgevoerd, inclusief alle gebouwen welke zich in het bebouwde gebied bevinden.

De correctietern Dskm is opgebouwd uit twee termen, namelijk Dverstrooiing en Deerstelijn. Op het moment dat het direct zicht van een ontvanger op een bron wordt belemmerd door een eerste lijnsgebouw, wordt de Deerstelijn in rekening gebracht, anders de Dverstrooiing.

SKM in Geomilieu

In bijlage 3 van de Ministeriële Regeling Omgevingslawaai van 14 juli 2004 worden twee methodieken beschreven voor de bepaling van de SKM. Geomilieu voert de berekening uit op basis van SKM2.

X