Module RLM2

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module RLM2

Geomilieu module RLM2

Railverkeerslawaai volgens standaard rekenmethode 2

Met de module RLM2 van Geomilieu kunt u berekeningen voor railverkeerslawaai uitvoeren conform Standaard Rekenmethode 2. Behalve de spoorbanen kunt u in het model verschillende items ingevoerd worden die de rekenresultaten beïnvloeden, zoals gebouwen, schermen, bebouwings- en bodemgebieden en het hoogtemodel.

Contouren van een railverkeerslawaai berekening volgens RLM2

U kunt kiezen uit twee rekenmethoden:

  • Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift railverkeerslawaai 1996″ (afgekort met RMR-1996)
  • Standaard Rekenmethode 2 zoals beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, Bijlage IV” uit 2012 (afgekort met RMR-2012)

Brondata van het geluidregister spoor kunnen ingelezen worden in te lezen in een SRM2 model.

X