CNOSSOS-EU

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module CNOSSOS-EU

Geomilieu module CNOSSOS-EU

Wegverkeerslawaai volgens CNOSSOS-EU

Met de module SRM2 van Geomilieu kunt u naast berekeningen voor wegverkeerslawaai conform RMG-2012 ook berekeningen uitvoeren conform CNOSSOS-EU.

Op 1 juli 2015 is een wijziging gepubliceerd van de Europese Richtlijn 2002/49/EG (Richtlijn omgevingslawaai). Deze wijziging (vastgelegd als Annex II bij de Richtlijn) betreft de invoering van een Europese rekenmethode voor geluidkartering en actieplannen en heeft betrekking op geluidberekeningen voor zowel wegverkeer, railverkeer, industrie en vliegverkeer. Doel van de invoering van CNOSSOS is om de rekenmethodes die nu in de verschillende lidstaten worden gebruikt in studies naar blootstelling aan geluid te harmoniseren en daarmee data van de lidstaten onderling vergelijkbaar te maken. Met het oog daarop moeten lidstaten de nieuwe methode uiterlijk 31 december 2018 hebben geïmplementeerd in hun eigen nationale regelgeving.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat CNOSSOS uiteindelijk RMG-2012 en HMRI zal vervangen.

Geomilieu V4.00 biedt als eerste softwareproduct in Nederland de mogelijkheid om berekeningen voor wegverkeerslawaai uit te voeren volgens deze nieuwe Europese standaard. Deze mogelijkheid is volledig geïntegreerd in de bestaande module voor wegverkeerslawaai. Met hetzelfde, identieke model kunnen zowel berekeningen volgens RMG-2012 als volgens CNOSSOS worden uitgevoerd. Hierdoor is het bijzonder eenvoudig geworden om de verschillen in beeld te brengen.

CNOSSOS rekenmodel

Een volledig rekenmodel kent een aantal onderdelen welke in 4 blokken kunnen worden opgesplitst: het bronnenmodel, het opsplitsen van bronnen (lijn- en vlakbronnen) in puntbronnen, het bepalen van de relevante overdrachtspaden van bron naar ontvanger en tenslotte het berekenen van de overdracht van bron naar ontvanger.

Annex II beschrijft niet al deze blokken, maar alleen het bronnenmodel en het berekenen van de overdracht van bron naar ontvanger. In Europees verband of per lidstaat zullen de ontbrekende onderdelen nog moeten worden ingevuld. Aangezien het RMG voor wegverkeer deze ontbrekende onderdelen wel beschrijft, worden deze in Geomilieu ook gebruikt in de CNOSSOS berekeningen. Ook dit komt een vergelijking tussen het RMG en CNOSSOS ten goede, aangezien beide modellen nu exact dezelfde overdrachtspaden en reflecties berekenen.

X