ProductiveBuilding

Verhoog de productiviteit op uw kantoor

Home » Producten » Gebouw en installatie » ProductiveBuilding

De productiviteit op uw kantoor verhogen? Bekijk uw kansen met de app ProductiveBuilding

Wist u dat 80 á 90 procent van de bedrijfskosten personeelskosten zijn? Een hoger rendement op de personeelskosten leidt hierdoor tot een hogere winstmarge. De ProductiveBuilding-app is de beste oplossing om snel inzicht te krijgen in het potentieel aan verbetermogelijkheden voor een hogere productiviteit. Met de app maakt u heel snel de productiviteit in relatie tot het binnenmilieu van uw kantoorgebouw zichtbaar. Een beter binnenmilieu zorgt voor tevreden medewerkers en een aantoonbare stijging van de productiviteit van uw mensen.

Productiviteit

Drie factoren beïnvloeden de productiviteit van medewerkers:

  1. De organisatie (bijvoorbeeld de cultuur of beloningsstructuur).
  2. De mensen zelf (bijvoorbeeld door hun kennis, vaardigheid of psychische gesteldheid).
  3. De werkomgeving.

Een belangrijk onderdeel van de werkomgeving is het binnenmilieu. Luchtkwaliteit, ventilatie, temperatuur, daglicht, uitzicht en de akoestiek bepalen dit binnenmilieu. De invloed op productiviteit is direct en indirect. Mensen voelen zich in een goed binnenmilieu direct prettiger, waardoor ze productiever zijn. Tocht of geluid en andere overlast kunnen ontevredenheid op de werkvloer veroorzaken en de productiviteit verminderen. Indirect kan een slecht binnenmilieu gezondheidsklachten of zelfs ziekte veroorzaken.

Welke maximale rendementen op productiviteit zijn haalbaar bij een worst case startsituatie?

De totale productiviteitswinst kan wel oplopen tot 15 a 20%. De terugverdientijden van investeringen in verbetering van gebouwen zijn daarmee erg laag en interessant.

De ProductiveBuilding-app

De app is opgebouwd uit 5 tabbladen: geluid, thermisch comfort, binnenlucht, licht en resultaat.

Door op de icoontjes onderin te drukken, komt een ander thema in beeld.

Per vraag kiest u voor A, B, C of D, waarbij A goed is en D slecht. Als u op één van de keuzes klikt, toont de app een kleine beschrijving van wat de keuze inhoudt. Per thema kunt u rechts bovenin op de knop ‘’Help” drukken. Hier staan de vragen wat uitgebreider beschreven en krijgt u een aantal voorbeelden die u helpen bij uw keuze. Op de eerste pagina staat de hulp van het thema geluid onder de introductie tekst. “

Bij het opstellen van de vragen en antwoorden zijn wij ervan uitgegaan dat als u kiest voor bijvoorbeeld zonwering dat deze ook goed functioneert. Heeft u dus zonwering die het niet doet, dan dient u hier geen zonwering in te vullen.

Resultaat

Heeft u alle vragen beantwoord, dan toont het laatste scherm de resultaten. Op dit scherm ziet u de totale productiviteit van uw gebouw. Het resultatenscherm is als volgt opgebouwd:

  1. Hier ziet u op welk productiviteitsniveau uw gebouw nu zit. Het productiviteitscijfer is gebaseerd op de antwoorden van de vier thema’s. Hierbij is 80% het laagst en 100% het best. Deze schaal is gekozen, omdat in een worstcase startsituatie al ongeveer 20% productiviteitswinst op gebouwniveau te behalen is. Het voorbeeld komt uit op 92% wat betekent dat nog 8% winst te behalen is.
  2. In de staafdiagram ziet u de productiviteit per thema. Het minst scorende thema kan aanleiding zijn om allereerst op te investeren.
  3. Kies hier het gemiddelde aantal beschikbare m2 werkplek per medewerker. Dit is dus exclusief gangen, kantine, installatieruimten, vides, trappen, vergaderruimten etc. Wanneer een kantoorkamer 20m² groot is en er werken 2 mensen, dan is 10 m² de waarde waarmee u rekent. De app berekent de productiviteitsverbetering over de vierkante meters werkplek en dus niet op gebouwniveau.
  4. Kies hier de omzet (in euro x 1000) die u gemiddeld per medewerker (fte) per jaar realiseert.
  5. Als resultaat ziet u het productiviteitsverbeterpotentieel. Dit verbeterpotentieel is gedefinieerd als potentiële omzettoename per medewerker of per m² per jaar.
  6. Wilt u graag een ander gebouw invullen of opnieuw beginnen, dan klikt u op de button Opnieuw.

Figuur 1

Figuur 2

De kentallen van de ProductiveBuilding-app zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport van BBA Binnenmilieu in opdracht van Platform 31 “Kengetallen binnenmilieu & productiviteit”. De reken/bepalingsmethode is gebaseerd op het afstudeerrapport van ing. Coen van der Graaf, tot stand gekomen aan de Haagse Hogeschool in opdracht van DGMR, “Programma voor productief binnenklimaat. Productiviteitsverbetering aan de hand van het binnenklimaat in bestaande kantoren”.

De berekende productiviteit en het productiviteitsverbeterpotentieel betreffen een globale indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vervolg

Wilt u de productiviteit in de praktijk bepalen of wilt u weten wat voor effect uw gebouw heeft op de productiviteit? Wij kunnen het binnenmilieu aan de hand van praktijkmetingen gedetailleerd in kaart brengen en u een inschatting geven van het productiviteitseffect.

Of bent u op zoek naar productiviteitsverhogende maatregelen? Wij kunnen u bij zowel bestaande als nieuwe gebouwen adviseren over maatregelen voor een prettig en gezond binnenklimaat waarmee ook nog eens de productiviteit van de gebouwgebruikers toeneemt.

Voor meer informatie of advieswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Coen van der Graaf, productivebuilding@dgmr.nl

Deze app is tot stand gekomen met medewerking van o.a. Atze Boerstra en Eline Vermeulen van BBA binnenmilieu (http://www.binnenmilieu.nl/ ) en Coen van der Graaf en Richard Schmidt van DGMR (www.dgmr.nl).  ©2016

Support:
Coen van der Graaf
productivebuilding@dgmr.nl

X