Veelgestelde vragen over MPGcalc

Algemeen

Wanneer is MPGcalc met de nieuwe NMD V3.0 beschikbaar?

Op dit moment maken meer dan 1000 adviesbureaus, architecten en ontwikkelaars gebruik van de MPGcalc software van DGMR voor het uitvoeren van materiaalprestatieberekeningen (MPG) in het kader van een bouwaanvraag of duurzaamheidsstudies. MPGcalc is gecertificeerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en maakt voor berekeningen altijd gebruik van de meest recente versie van de Nationale milieudatabase NMD.

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe bepalingsmethode en ook een geherstructureerde Nationale Milieudatabase (NMD V3.0) van kracht.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe online software voor het uitvoeren van MPG berekeningen conform deze aangepaste bepalingsmethode en de nieuwe NMD gereed zal zijn. Zodra hier meer over bekend is, zal dat via onze website worden gecommuniceerd.

DGMR is in overleg gegaan met SBK over wat wij onze gebruikers moeten adviseren in de tijdelijke situatie dat de NMD V3.0 van kracht is maar dat de software nog niet beschikbaar is.

Door SBK is hierover het volgende aangeven:

‘Naar verwachting zijn de instrumenten pas in de loop van augustus aangepast. Totdat de instrumenten door ons zijn gevalideerd, kan formeel na 1 juli nog niet met de vigerende methode wordt gerekend. Echter de uitkomsten van de berekeningen met NMD 2.3 en NMD 3.0 zijn nagenoeg gelijk, zodat bij het bevoegd gezag een beroep kan worden gedaan op gelijkwaardigheid. Mocht dat tot problemen leiden, dan kan men contact opnemen met de NMD organisatie.’

Voor meer informatie wordt verwezen naar het nieuwsbericht van SBK, zie https://milieudatabase.nl/bijeenkomst-lca-specialisten-januari-2019-2-2-2-5-3/

Welke materialen moet ik in invoeren voor een MPG berekening?

In de bepalingsmethode milieuprestatie 2014 staan de onderdelen aangegeven die in een MPG berekening moeten worden meegenomen:

Zie:  https://www.briswarenhuis.nl/docs/sbk/bepalingsmethode-milieuprestatie-2014/bijlage-d

Wordt de gratis MPGcalc software geaccepteerd door de gemeenten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning?

MPGCalc is gecertificeerd, werkt met de aangewezen nationale milieudatabase (NMD) en is daarmee geheel conform het Bouwbesluit. De gemeenten zullen deze berekening accepteren voor een omgevingsvergunning.

Wat is de maximale schaduwprijs (euro) per m2 BVO per jaar?

De grenswaarden voor de maximale schaduwprijs worden vermeld in het Bouwbesluit 2012, artikel 5.9.

Wat betekent de vermelding DUBOKEURtm die bij sommige materialen zichtbaar is?

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen, installaties en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn.

Voor meer informatie zie:  www.dubokeur.nl

Bekende
problemen

Ik krijg de melding dat de licentie voor MPGcalc is verlopen, hoe nu verder?

Wanneer u onderstaande melding krijgt dat uw licentie is verlopen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden. Het gedownloade zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgmr.licx” naar de programmafolder van MPGcalc kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGMR\MPGcalc 1.2\). Vervolgens zal het programma weer werken.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld maar nog geen download link ontvangen?

Wellicht is het e-mailbericht met de download link door uw e-mailprogramma als spam gemarkeerd. Controleer uw map met ongewenste mail (spam).

Indien het e-mailbericht ook niet in uw spamfolder staat, zou een andere optie kunnen zijn dat u uw e-mailadres onjuist heeft ingevuld bij de aanvraag.

Mijn virusscanner geeft een waarschuwing als ik het programma wil uitvoeren

Sommige virusscanners (bijvoorbeeld AVG) kunnen ten onrechte een waarschuwing geven bij het opstarten van het programma. Dit heet een “false positive”. De waarschuwing zal verdwijnen zodra de producent van de virusscanner z’n database met vertrouwde programma’s heeft geüpdatet. Dit kan enige tijd duren.

U kunt er echter op vertrouwen dat software van DGMR geen virussen bevat.

Ik krijg de melding dat mijn licentie voor de DGBC Materialentool is verlopen, hoe nu verder?

Wanneer u oude projecten in de DGBC Materialentool wilt kunnen blijven gebruiken, maar de melding krijgt dat uw licentie is verlopen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden. Het gedownloade zip-bestand bevat een licentiebestand voor MPGcalc (dgmr.licx) en een licentiebestand voor de materialentool (dgbc.lic). Het zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgbc.lic” naar de programmafolder van de DGBC Materialentool kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGBC\DGBC materialentool v3.20). Vervolgens zal het programma weer werken.

X