Veelgestelde vragen over MPGcalc

Algemeen

Mag MPGcalc V1.2 na 1 januari 2021 nog worden gebruikt?

Sinds 1 januari 2021 is in het Bouwbesluit aangegeven dat de milieuprestatie moet worden bepaald volgens de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019”.

Het gratis softwarepakket MPGcalc V1.2. rekent nog niet volgens deze methode. Dit programma kan daarom ook niet meer worden gebruikt voor het bepalen van de milieuprestatie voor bouwwerken waarvan de omgevingsvergunning wordt ingediend na 1 januari 2021. Op korte termijn passen wij deze gratis software niet aan. Voor de nu op de markt zijn rekeninstrumenten verwijzen wij u naar:

https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/

Welke materialen moet ik in invoeren voor een MPG berekening?

In de bepalingsmethode milieuprestatie 2014 staan de onderdelen aangegeven die in een MPG berekening moeten worden meegenomen:

Zie:  https://www.briswarenhuis.nl/docs/sbk/bepalingsmethode-milieuprestatie-2014/bijlage-d

Wordt de gratis MPGcalc software geaccepteerd door de gemeenten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning?

MPGCalc is gecertificeerd, werkt met de aangewezen nationale milieudatabase (NMD) en is daarmee geheel conform het Bouwbesluit. De gemeenten zullen deze berekening accepteren voor een omgevingsvergunning.

Wat is de maximale schaduwprijs (euro) per m2 BVO per jaar?

De grenswaarden voor de maximale schaduwprijs worden vermeld in het Bouwbesluit 2012, artikel 5.9.

Wat betekent de vermelding DUBOKEURtm die bij sommige materialen zichtbaar is?

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen, installaties en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn.

Voor meer informatie zie:  www.dubokeur.nl

Bekende
problemen

Ik krijg de melding dat de licentie voor MPGcalc is verlopen, hoe nu verder?

Wanneer u onderstaande melding krijgt dat uw licentie is verlopen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden. Het gedownloade zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgmr.licx” naar de programmafolder van MPGcalc kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGMR\MPGcalc 1.2\). Vervolgens zal het programma weer werken.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld maar nog geen download link ontvangen?

Wellicht is het e-mailbericht met de download link door uw e-mailprogramma als spam gemarkeerd. Controleer uw map met ongewenste mail (spam).

Indien het e-mailbericht ook niet in uw spamfolder staat, zou een andere optie kunnen zijn dat u uw e-mailadres onjuist heeft ingevuld bij de aanvraag.

Mijn virusscanner geeft een waarschuwing als ik het programma wil uitvoeren

Sommige virusscanners (bijvoorbeeld AVG) kunnen ten onrechte een waarschuwing geven bij het opstarten van het programma. Dit heet een “false positive”. De waarschuwing zal verdwijnen zodra de producent van de virusscanner z’n database met vertrouwde programma’s heeft geüpdatet. Dit kan enige tijd duren.

U kunt er echter op vertrouwen dat software van DGMR geen virussen bevat.

Ik krijg de melding dat mijn licentie voor de DGBC Materialentool is verlopen, hoe nu verder?

Wanneer u oude projecten in de DGBC Materialentool wilt kunnen blijven gebruiken, maar de melding krijgt dat uw licentie is verlopen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden. Het gedownloade zip-bestand bevat een licentiebestand voor MPGcalc (dgmr.licx) en een licentiebestand voor de materialentool (dgbc.lic). Het zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgbc.lic” naar de programmafolder van de DGBC Materialentool kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGBC\DGBC materialentool v3.20). Vervolgens zal het programma weer werken.

X