MPGcalc - Tutorial

Home » Producten » Gebouw en installatie » MPGcalc » MPGcalc Tutorial

MPGcalc Tutorial

Wanneer MPGcalc wordt gestart, wordt het onderstaande scherm zichtbaar.

Een nieuw project wordt geopend door het selecteren van ‘nieuw’ (1) en een bestaand project kan men openen via ‘bladeren’ (2). Wil men gebruik maken van een vooraf ingevulde voorbeeldberekeningen, kies dan voor één van de templates (3)

In deze handleiding gaan we uit van het openen van een nieuw project (1)

In kader (1) zijn de algemene besturingselementen aanwezig, zoals bijvoorbeeld opslaanprinten enz. In kader (2) is de ‘workflow’ weergeven.  Door hier op één van de onderdelen te klikken wordt een ander scherm in kader (3) weergegeven. In kader (4) zijn gedurende het invoeren van de gegevens de schaduwkosten zichtbaar.

Openen van bestaande DGBC Materialentool bestanden

In MPGcalc is het mogelijk om een bestand te importeren die gemaakt is met de ‘DGBC materialentool” van het bestandstype bestandsnaam.mat1. In die tool was het mogelijk om meerdere gebouwen in één bestand op te slaan. Bij het openen van dit bestand, te openen via  ‘bestand’, kan men de keuze maken welk gebouw er geopend moet worden. Kies het te openen gebouw (1).

Workflow project

Selecteer Project in de workflow. In kader (1) kunnen de projectgegevens ingevuld worden. Tevens moet aangegeven worden voor welke gebouwfunctie de berekening gemaakt moet worden: Woningbouw of Utiliteitsbouw (2).

Workflow gebouw

Selecteer gebouw in de workflow. In het kader (1) kunnen de specifieke gebouwgegevens ingevuld of geselecteerd worden.

Workflow producten

In de workflow kunnen nu de producten worden ingevoerd bij de diverse gebouwelementen. Selecteer een bouwproduct bij nieuw (1). Tip: Ook via het indrukken van de ‘rechtermuisknop’ in het veld is het ook mogelijk om nieuwe producten in te voeren, te verwijderen, te kopiëren, te plakken en de catalogus met bouwproducten te openen.

Nadat er een bouwproduct is aangemaakt (1) is het mogelijk om de een materiaal uit de catalogus te kiezen (2).

Bij Alle producten (1) is mogelijk om een categorie met materialen te kiezen, hiermee worden de bij deze categorie behorende materialen weergeven. Naar een materiaal kan ook gezocht worden door bij Omschrijving (2) de naam, of een deel van de naam, in te vullen. Met het aanvinken van (3) worden ook de toelichtingen doorzocht.

De keuze van een materiaal wordt bevestigd door op Selecteren te klikken (4) of door dubbel te klikken op het gekozen materiaal in de catalogus.

Nieuw in MPGcalc versie 1.2 is de vermelding van het Label DUBOKEURtm  bij de materialen.

Hoeveelheden, aantallen en afmetingen kunnen worden aangepast in de velden (1) en (2). Afhankelijk van het gekozen bouwproduct kunnen er ook waarden worden ingegeven voor bijvoorbeeld funderingsbalken en Rc-waarden.

Workflow resultaten

Selecteer resultaten in de workflow (1). Wisselen tussen een overzicht van de schaduwkosten van de materialen en de milieueffecten kan door het selecteren van het tabblad (2).
De resultaten afdrukken gaat via de knop (3) of door bij Bestand te kiezen voor Afdrukken.