Leidingen

Programma’s voor het maken van diverse leidingberekeningen.

Leidingen 2021

Leidingen 2021 kenmerkt zich door dezelfde wijze van invoeren van gegevens in alle modules, die hier onderdeel van uitmaken.

Door gebruik te maken van een zogenaamd isometrisch invoerscherm kunt u snel en intuïtief een leidingnet op zetten. Het is een schematische wijze van tekenen, waardoor de nauwkeurigheid van het tekenen minder belangrijk is.

De voor de berekening noodzakelijke waarden worden uit de invoer gehaald in plaats van uit de tekening. Leidingsystemen kunnen bestaan uit verschillende deelsystemen. Om dit onderscheid duidelijk te houden kunt u in verschillende kleuren en lagen teken.

Ook beschikt iedere module over de knop ‘3D projectie’. Daarmee krijgt u een driedimensionale weergave van de tekening te zien. Door op de knop ‘Resultaten’ te drukken start de berekening. In een groot aantal tabbladen wordt de berekening overzichtelijk uitgewerkt. Het tabblad ‘Meldingen’ geeft de gebruiker informatie over waarschuwingen en eventueel op te lossen problemen.

Alle resultaten worden (gegroepeerd) getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide flexibele rapportage.

Modules en uitbreidingen

Gas

Gas is de module waarmee u een berekening van een gasleidingnet maakt. De basis van de berekening wordt gevormd door de meest recente versies van de publicaties NEN 1078, NPR 3378 en NEN-EN 15001-1.

Met deze module is naast kleine- en grote netten, zelfs de berekening van verdeelleidingen in woningblokken een mogelijkheid. Er zijn een groot aantal verschillende soorten leidingmaterialen met hun diameters en fysieke kenmerken opgenomen om in de berekening te gebruiken.

Lees verder…

Verwarming en koeling

Verwarming en koeling is de module waarmee u een leidingnet voor een installatie met verwarmingselementen doorrekent. In de huidige tijd wordt koeling via dezelfde leidingen steeds belangrijker. Ook dit kunt u met deze module berekenen. De software rekent conform de laatste ISSO 18 publicatie.

De module bevat alle handige functies van het isometrisch diagram. Aanvoer- en retourleidingen verschillen in kleur en kunt u los van elkaar (niet parallel) tekenen. Daarnaast is het ook mogelijk om gecombineerd te tekenen. Aanvoer en retour wordt door een enkele lijn weergegeven, dit maakt voor de berekening niet uit.  U kunt een leidingnet tekenen. Daarnaast zijn er ook verschillende importmogelijkheden, waaronder een DXF-import.

Lees verder…

Lucht

Lucht is de module waarmee u snel een compleet stelsel maakt (toevoer, afzuiging of gebalanceerd), waarin resultaten direct zichtbaar zijn. De berekening is conform de meest recente ISSO 17 publicatie. Voor een gezond binnenklimaat is het van belang een uitgebalanceerd ventilatiesysteem te kunnen ontwerpen.

De module bevat alle handige functies van het isometrisch diagram. Er zijn een groot aantal verschillende soorten kanaalmaterialen en productsets met hun afmetingen in de module opgenomen om in de berekening te gebruiken.

Lees verder…

Tapwater
Tapwater is de module waarmee u uitgebreide tapwaternetten kunt berekenen. De software biedt niet alleen ruimte aan systemen met koud, warm en mengwater, maar ook aan circulatieleidingen.

De basis van de berekening zijn de meest recente ISSO 30 en ISSO 55 publicaties. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van ISSO 18, VEWIN methodieken net als van de Waterwerkbladen.

Lees verder…

Vuil- en hemelwater
Vuil- en hemelwater is de module waarmee u afvoerstelsels voor de afvoer van water kunt ontwerpen en doorrekenen. De basis voor deze berekening zijn de publicaties NEN 3215 en NTR 3216.

De module bevat alle handige functies van het isometrisch diagram. U kunt in één tekening de systemen VWA, HWA, UV-HWA en ontspanning combineren.

Lees verder…

X