Oppervlakte en ruimte

Home » Producten » Gebouw en installatie » Gebouwprestatie » Oppervlakte en ruimte

Toets of het ontwerp voldoet aan de bruikbaarheidseisen

‘Oppervlakte en Ruimte’ is de module om te toetsen of uw gebouw voldoet aan de ‘gebruikseisen’ uit het Bouwbesluit.

Met de module ‘Oppervlakte en Ruimte’ toetst u of het ontwerp voldoet aan de bruikbaarheidseisen die worden gesteld in hoofdstuk 4 van het Bouwbesluit. De software toetst niet alleen of het ontwerp aan de 55%-regel voldoet, maar controleert ook of ruimten aan de vereiste afmetingen en hoogtematen voldoen.

Oppervlakte en Ruimte is gebaseerd op de modules van Gebouwprestatie (BINK 9) en Leidingen (BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle (tussen)resultaten getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide rapportage.

Gebouwindeling

Koppeling verblijfsruimte en verblijfsgebieden

Ruimteresultaten