Brandoverslag

Home » Producten » Gebouw en installatie » Gebouwprestatie » Brandoverslag » Veelgestelde vragen BRISbrando

Veelgestelde vragen BRISbrando

Wanneer stopt BRISbrando?

De internetapplicatie BRISbrando is vanaf 1 juli 2020 niet meer werkzaam. Vergeet u niet om vóór deze einddatum uw projectgegevens veilig te stellen door de rapportages uit BRISbrando op te slaan op uw eigen PC.

Waarom stopt BRIS met het programma BRISbrando?

Het uitvoeren van een brandoverslagberekening conform de NEN 6068 is een complexe berekening. Na het invoeren van de NEN 6068 versie 2016 is het ook mogelijk om complexere situaties zoals vlammen uit schuine daken en overstekken uit te rekenen. Door BRIS is er destijds voor gekozen om dit niet meer in de bestaande versie van BRISbrando te verwerken. Hierdoor was het niet meer mogelijk om complexere situaties te berekenen, terwijl het bevoegd gezag dit vaak vraagt. Ook nieuwe aanpassingen van norm kunnen daarom niet meer worden verwerkt in de bestaande versie van BRISbrando.

In januari 2021 komt er een nieuwe versie van de NEN 6068, deze wordt natuurlijk in DGMR Brandoverslag verwerkt.

Waarom neemt DGMR de klanten over van BRISbrando?

DGMR heeft altijd de rekenkern gemaakt voor BRISbrando. De user interface (dat wat de gebruiker van de software ziet) is gemaakt door BRIS maar het deel van de software waar de berekeningen worden gemaakt, is ontwikkeld door DGMR Software op basis van de voorgeschreven normen. Deze rekenkern wordt ook gebruikt in het programma DGMR Brandoverslag dat echter meer mogelijkheden biedt. Toekomstige versies van de NEN 6068 zullen alleen in DGMR Brandoverslag worden verwerkt.

Hoe zit het met de kosten?

DGMR Brandoverslag is veel uitgebreider dan BRISbrando en heeft daarom ook een andere  prijsstelling. Deze prijsstelling wordt voor de huidige BRISbrando gebruikers in 2020 niet gehanteerd. Over 2020 wordt alleen het reguliere (lage) BRIStoets tarief door DGMR in rekening gebracht. Voor dit bedrag heeft u vanaf maart 2020 de beschikking over DGMR Brandoverslag en de eerste helft van 2020 over BRISbrando.

Hoe kom ik meer te weten over DGMR Brandoverslag?

In verband met de maatregelen die getroffen zijn getroffen om het coronavirus in te dammen organiseren wij op dit moment geen collectieve startbijeenkomsten. Wilt u echter weten hoe de software werkt, en hoe eenvoudig een brandoverslagberekening kunt maken? Neem dan contact met Martin Zuurmond, mzu@dgmr.nl, via een online demo kunnen wij u DGMR Brandoverslag demonstreren.

Kan ik al de beschikking krijgen over DGMR Brandoverslag?

Vanaf januari 2020 kunt u als BRISbrando klant een licentie van DGMR Brandoverslag bij ons aanvragen. U kunt dan met behulp van de instructievideo’s zelf aan de slag om zo situaties uit te kunnen rekenen die vergelijkbaar zijn met het huidige BRISbrando. Deze licentie kan worden aangevraagd bij onze helpdesk: helpdesk@dgmr.nl.

Begin maart 2020 zal de licentie beschikbaar worden gesteld aan alle BRISbrando klanten.

Zijn er nog beperkingen aan de software?

DGMR Brandoverslag wordt in één versie geleverd. Met deze versie is het niet alleen mogelijk om eenvoudige situaties te beoordelen maar kunnen grote complexe gebouwen met meerdere brandscenario’s berekend worden.

Kan ik nu al complexe situaties uitrekenen met DGMR Brandoverslag?

Wilt u, als BRISbrando klant, DGMR Brandoverslag nu al inzetten voor uw advieswerkzaamheden dan adviseren wij u om een individuele cursus te volgen. In deze cursus leert u dan om te gaan met de uitgebreide opties die het programma heeft. U kunt hierbij denken aan het importeren van de CAD-bestanden als basis voor uw gebouw, het rekenen met scenario’s en de uitgebreide mogelijkheden om resultaten te laten zien. In overleg met de docent stellen wij een programma op dat past bij uw vraag.

Neem voor deze cursus direct contact op met Martin Zuurmond, mzu@dgmr.nl

X