BinAnlys

Analyseer binnenmilieumetingen temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2

Analyseer binnenmilieumetingen Temperatuur, Relatieve Vochtigheid en CO2

Met BinAnlys analyseert u op een eenvoudige wijze een binnenmilieumeting. Grafieken geven meetgegevens van temperatuur-, relatieve vochtigheid en CO2 duidelijk weer. De software betrekt de benodigde buitenklimaatgegevens direct bij het KNMI, maar natuurlijk kunt u ook eigen meetgegevens inlezen. In de praktijk wordt meetapparatuur gebruikt van verschillende merken, met allemaal een eigen type van uitvoer. BinAnlys houdt hiermee rekening en kan deze verschillende meetgevens importeren.

De software geeft natuurlijk het voor Nederland gebruikelijk ‘van de Kooi’ diagram weer, maar ook de beoordeling volgens de NEN-EN-ISO 13788 is opgenomen. Hiermee is het mogelijk om een oordeel te geven over de wijze van verwarming en ventileren.

Wanneer er ook oppervlaktetemperatuurmetingen zijn uitgevoerd, dan is het mogelijk om een oordeel te geven over de kans op schimmelgroei op deze oppervlakte. Ook is het mogelijk om dit te beoordelen uitgaande van de temperatuuroppervlaktefactor of de Rc-waarde of U-waarde van een constructie.

Met de software kunt u ook CO2 metingen beoordelen. Op eenvoudige wijze voert u beoordelingsperioden in, waarmee u de gegevens van aanwezigheid en afwezigheid in een bepaalde periode met elkaar kunt vergelijken. Ook kunt u meetgegevens uit meerdere ruimten gelijktijdig analyseren.

Als extra in de software is een kalibratieoptie opgenomen. Hierbij is het mogelijk om resultaten van meerdere meters met elkaar te vergelijken.

Met het uitwerken van uw metingen met BinAnlys wordt een aanzienlijke tijdswinst behaald. De duidelijke rapportage presenteert de resultaten van de metingen met grafieken. Ook kunt u alle waarden exporteren voor verdere nabewerking in bijvoorbeeld Excel.

Voor meer informatie over BinAnlys, neem contact op met Hans Bosch, hbc@dgmr.nl, of bestel het programma direct via de bestelpagina.

X