Geluidweerstand gevels

Home » Producten » Bouw, energie en brand » Energieadvies » Geluidweerstand Gevels

Geluidweerstand Gevels volgens ICG

Met de module Geluidweerstand Gevels kan voor een enkelvoudige constructie de geluidweerstand volgens de ICG rekenmethode in verschillende octaafbanden worden berekend. Omdat de module deel uitmaakt van de uniforme BINK omgeving zijn de berekende gegevens van de constructie direct beschikbaar in de andere BINK modulen zoals Geluidwering Gevel.

Normen en richtlijnen

Uitgangspunt voor de berekening van de geluidweerstand van een constructie is het ICG-rapport WG-HR-05-02.

Werking en gebruik van Geluidweerstand Gevels

Met de BINK module Geluidweerstand Gevels kunnen op eenzelfde manier als in de BINK module U-waarde enkelvoudige constructies worden samengesteld. Bij het aanmaken van een nieuwe constructie dient allereerst aangegeven te worden wat het akoestisch subtype van deze constructie is. Aan de hand hiervan wordt door het programma bepaald welke formule gebruikt moet worden. Hierna kunnen de verschillende materiaallagen van de constructie worden toegevoegd door materialen te kiezen uit de bibliotheek en deze met een druk op de knop aan de constructie te koppelen. Door het gebruik van een kleurentabel zijn de verschillende soorten materialen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Na het invoeren van de verschillende materialen kan de geluidweerstand van de constructie berekend worden.

Resultaten en uitvoer

De resultaten van de geluidweerstandsberekening worden op het scherm getoond en kunnen worden uitgeprint. De getoonde gegevens zijn per constructie:

  • Algemene gegevens
  • Laagopbouw
  • Berekeningsresultaten
  • Waarschuwingen of fouten
X