Galmberekening

De module Galm berekent de geluidsabsorptie van ruimten en toetst deze indien nodig aan de eisen voor galmbeperking uit het Bouwbesluit. Doordat deze module deel uitmaakt van de uniforme BINK omgeving is de gebouwinformatie uit andere BINK rekenmodulen zoals Geluidwering Gevel direct beschikbaar. Een galmberekening met behulp van de uitgebreide absorptie-bibliotheek is snel gemaakt.

Normen en richtlijnen

 • NEN-EN 12354-6:2004 en
 • NEN 5077:2006+C3:2012 nl
 • Bouwbesluit 2015

Kenmerken Galmberekening

 • Stap voor stap invoeren van gegevens
 • Handmatig en grafisch invoeren
 • Geluidabsorptie bibliotheken
 • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
 • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
 • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
 • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
 • Professionele rapportage

Galmberekening ruimten

Het grafisch invoeren van een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. Per ruimte worden de behaalde absorpties per octaafband getoond.

Bijzonderheden

Een standaard geluidabsorptie bibliotheek is snel te koppelen aan aanwezige constructies in de ruimten.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn in tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

X