Oppervlakte en ruimte

Home » Producten » Bouw, energie en brand » Bouwbesluit » Oppervlakte en ruimte

Toets of het ontwerp voldoet aan de bruikbaarheidseisen

DGMR Oppervlakte en ruimte toetst of het ontwerp voldoet aan de bruikbaarheidseisen die worden gesteld in hoofdstuk 4 van het Bouwbesluit. De software toetst niet alleen of aan de 55 procent-regel wordt voldaan, maar controleert ook of ruimten aan de vereiste hoogtematen voldoen.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen. Met de heldere rapportage heeft u een goede onderbouwing voor uw vergunningsaanvraag.

Gebouwindeling

Koppeling verblijfsruimte en verblijfsgebieden

Ruimteresultaten

BIM-integratie

DGMR Oppervlakte en ruimte biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller (link naar Builder opnemen) vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel, waarin alle ruimtebenamingen vanuit uw BIM-model automatisch worden overgenomen. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: BINK Warmteverlies 51/53/57BINK KoellastDGMR Dynamische simulatieDGMR EPGDGMR BrandoverslagDGMR DaglichtDGMR Ventilatie en DGMR Spuiventilatie.

X