Glaser

Bereken de accumulatie en droging van vocht in een constructie

Met DGMR Glaser berekent u eenvoudig de accumulatie en droging van vocht in een constructie op basis van de NEN-EN-ISO 13788. Hiermee kan worden bepaald of de aanwezige inwendige condensatie in een constructie toelaatbaar is of niet. Om uw werk te vereenvoudigen hebben wij in de klimaatbibliotheek de gegevens van alle Nederlandse weerstations opgenomen. De materiaalbibliotheek bevat bovendien waardevolle informatie over veel voorkomende constructies en dampremmende lagen.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Klimaten toewijzen aan constucties

Uitgangspunten Glaserberekening

Resultaten

De ingevoerde constructies en berekeningsuitkomsten kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals warmteverlies, koellast, EPC, BENG, dynamische simulatie en Rc- en U-waarde.

X