DGMR Daglicht

Toetsen van equivalente oppervlakte van daglichtopeningen

Het toetsen van de equivalente oppervlakte van daglichtopeningen doet u snel en effectief met DGMR Daglicht. De invloeden van overstekken en belemmeringen worden hierbij direct en volledig automatisch inzichtelijk gemaakt. Zo ziet u in een oogopslag of uw ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit.

DGMR Daglicht berekent de daglichttoetreding conform de NEN 2057. Zelfs complexe situaties, waaronder dubbeltelling van hoeken worden in rekening gebracht. Onze vernuftige daglichtsoftware bepaalt alle overstekken en belemmeringen volledig automatisch. De meest optimale keuze tussen de eenvoudige en uitgebreide mogelijkheden om de invloed van belemmeringen en overstekken te waarderen, wordt eveneens automatisch door de software gemaakt. Natuurlijk heeft u ook zelf de mogelijkheid om alle eigenschappen naar eigen inzicht aan te passen.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. U kunt de professionele rapportage naar eigen inzicht indelen en voorzien van bijlagen.

Woning te Bilthoven
bron: BBVE architecten en ingenieurs

Model in Modeller

Uitgebreide methoden voor de beoordeling van overstekken en belemmeringen

BIM-integratie

Net als met vele andere van onze softwaretoepassingen heeft u ook met DGMR Daglicht de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: warmteverlies, koellast, dynamische simulaties, EPC, BENG, brandoverslag, ventilatie, spuiventilatie en gebruiksoppervlakte.

X