Bouwbesluit

ENORM

Berekenen van de energieprestatie en energielabels voor woningen en utiliteitsbouw

ECU

Berekenen van energie-index en energielabels voor bestaande utiliteitsbouw

Geluidwering gevels

Berekenen van geluidhinder in verblijfsruimten door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrie

DGMR Oppervlakte en ruimte

Bepaling van gebruiksoppervlakte en toetsen van eisen voor woningen en utiliteitsbouw op basis van een gebouwmodel

MPGcalc

Berekenen van de schaduwkosten van gebouwen in het kader van de milieuprestatie

BINK Modeller

3D tekenmodule voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie voor berekeningen

DGMR EPG

Berekenen van energieprestatie voor complexe woningen en utiliteitsbouw op basis van een gebouwmodel

DGMR Glaser

Berekening van accumulatie en droging van vocht in constructies van op basis van maandelijkse methode

DGMR Daglicht

Berekenen van het equivalente oppervlak en effecten van overstekken en belemmeringen op basis van een gebouwmodel

DGMR Rc- en U-waarde

Berekening van de U-waarde en Rc-waarde van zowel enkelvoudige en/of samengestelde constructies en puien

DGMR Ventilatie

Berekening van ventilatievoorzieningen voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden op basis van een gebouwmodel

DGMR Spuiventilatie

Berekening van spuiventilatie voor ramen en deuren op basis van een gebouwmodel

BinAnlys

Analyseer binnenmilieumetingen Temperatuur, Relatieve Vochtigheid en CO2

X