Home » Nieuws » Veel beweging in de geluidwereld

Veel beweging in de geluidwereld

dinsdag, 13 apr 2021 | Milieu, Nieuws

Er is veel beweging in de geluidwereld, dat hebben we bij Geomilieu ook gemerkt. Op 19 maart 2021 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd en sinds 1 april 2021 is er een nieuwe versie beschikbaar van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG-2012). Treincategorie 12 is de belangrijkste toevoeging in het nieuwe RMG, waarbij een aantal treinen uit categorie 8 naar deze nieuwe categorie zijn verplaatst. De module Railverkeerslawaai is daarom door ons aangepast op het nieuwe RMG-2012. Ook kunt u straks rekenen volgens de nieuwe aanvullingsregeling.

Wat betekent dit voor Geomilieu V2021

De nieuwe Omgevingsregeling bevat nieuwe rekenvoorschriften. Ze beschrijven daarin onder andere op welke wijze u aandachtsgebieden, geluidproductieplafonds en basisgeluidemissies kunt berekenen.

De nieuwe rekenvoorschriften zijn:

  • Industrielawaai (Bijlage IVh)
  • Wegverkeerslawaai (Bijlage IVe)
  • Geluid van spoorwegen (Bijlage IVf)

Eind april komt Geomilieu V2021 met een aantal belangrijke uitbreidingen en aanpassingen. De module Railverkeerslawaai is dan aangepast op het nieuwe RMG-2012. De treincategorie 12 wordt toegevoegd en de lijst met treinen aangepast. Ook is de import van het ‘geluidregister spoor’ aangepast op de nieuwe treindefinitie die ProRail hanteert.

Rekenen volgens de aanvullingsregeling

Als u een licentie heeft voor Industrie-, Weg- of Railverkeerslawaai, dan is deze licentie ook beschikbaar voor de bijbehorende AREG-module. Deze nieuwe modules rekenen volgens de nieuwe aanvullingsregeling, bijlage Ivh, IVe en IVf.

Er zijn drie nieuwe rekenmethoden beschikbaar voor:

  • “Industrielawaai – AREG”
  • “Wegverkeerslawaai – AREG”
  • “Railverkeerslawaai – AREG”.

Nu al rekenen met treincategorie 12

In december 2020 kwam Geomilieu V2020.3 beschikbaar, daarmee kunt u nu al met treincategorie 12 rekenen. Op aanvraag kunnen wij dit aan u leveren. U rekent dan met deze categorie volledig volgens het nieuwe RMG.

Wilt u meer weten over de komende ontwikkelingen, neem dan contact op met Theo Verheij (ve@dgmr.nl).

X