Home » Nieuws » Uniform Rekenmodel spoortrillingen

Uniform Rekenmodel spoortrillingen

dinsdag, 26 mei 2020 | Milieu, Nieuws

Het RIVM werkte samen met verschillende experts, waaronder DGMR Software, aan de ontwikkeling van een rekenmodel voor het berekenen en voorspellen van trillingen ten gevolge van het spoor.

Veel Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. De oorzaak van verreweg de meeste hinder en slaapverstoring zijn trillingen van goederentreinen. Dit bleek uit een uitgebreid onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2013 uitvoerde.

Met dit rekenmodel en de bijbehorende software worden professionals in staat gesteld om in veel voorkomende situaties berekeningen op een uniforme wijze uit te voeren, om verwachte trillingsniveaus in het maaiveld, op de fundering en in een gebouw vast te stellen.

Het rekenmodel is nu al goed bruikbaar en zal in de toekomst verder uitgebreid en verbeterd worden.

X