Home » Nieuws » Temperatuuroverschrijding vanaf nu berekenen met de module Oververhitting

Temperatuuroverschrijding vanaf nu berekenen met de module Oververhitting

woensdag, 16 jun 2021 | BINK, Energie, Nieuws

Ook in Nederland worden de zomers steeds warmer. De overheid wil bevorderen dat woningen ook in de zomer comfortabel zijn. Zij doen dit onder andere door een grens te stellen aan de kans op temperatuuroverschrijding (GTO-uren). Deze methode is het alternatief om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit wanneer in een BENG-berekening wordt aangegeven dat de TO-juli groter is dan 1,2.

Oververhitting is de module van DGMR Software waarmee u het aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren berekent. Deze berekening moet u uitvoeren volgens de randvoorwaarden zoals beschreven zijn in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012.

De rekenmodule maakt gebruik van de rekenkern van de module Simulatie, dit is een zeer uitgebreide rekenmodule met veel mogelijkheden. In de module Oververhitting zijn daarom alleen die velden beschikbaar gemaakt die nodig zijn voor de GTO-berekening, dit vereenvoudigt de invoer aanzienlijk. Het gebouw zelf moet u wel invoeren, maar alle randvoorwaarden die zijn voorgeschreven in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012, zijn al ingevoerd.

Je voert alle gegevens van de woning in en het programma berekent hoe de temperatuur in de zomerperiode in de ruimtes verloopt. Voor de verblijfsruimten wordt dan ook direct het aantal GTO-uren weergegeven.

Oververhitting werkt perfect samen met de andere modules van Gebouwprestatie 2021. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze sales consultant Martin Zuurmond (mzu@dgmr.nl) of bekijk alle info over de module Oververhitting op onze website.

X