Nieuws & updates

Nieuw: NoiseAtWork V5.10 en NoiseAtWork Companion

26-02-2018

NoiseAtWork is uitermate gebruikersvriendelijke Windows software om gemeten waarden te rapporteren als geïnterpoleerde contouren. Dit kunnen geluidsniveaus zijn maar ook temperaturen of gasconcentraties. Het invoeren van de meetwaarden op een digitale kaart is zeer eenvoudig, zoals in deze video kan worden bekeken.

In de nieuwe versie 5.1 kunnen naast BMP/JPG files en CAD tekeningen nu ook PDF bestanden als digitale ondergrond gebruikt worden. Voor meer informatie de NoiseAtWork-pagina op onze website.

NoiseAtWork Companion

NoiseAtWork Companion is onze gratis Android app voor tablet of smartphone. Hiermee kan eenvoudig meetpunten en meetwaarden op een digitale kaart worden ingevoerd. De app vervangt daarmee de traditionele papieren kaart. De ingevoerde meetlokaties en meetwaarden kunnen vervolgens in de NoiseAtWork software worden ingelezen voor verdere rapportage van geinterpoleerde contouren.

De app kan worden gedownload in de Google play store.

X