Nieuws & updates

Geomilieu Zonebeheer uitgebreid aan bod gekomen op GTL 2017

9-11-2017

De 21ste editie van GTL

De dag startte met een levendige presentatie waarin geconstateerd werd dat het nieuwe kabinet helaas geen minister van Milieu heeft aangesteld. Of we daar blij mee moeten zijn is nog maar de vraag. Gelukkig was er wel één lichtpuntje; Stientje van Veldhoven “de duurzame terriër” van D66 wordt staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zij heeft veel ervaring op het gebied van energie, klimaat, gaswinning en circulaire economie.

Na deze presentatie en de pitches van diverse standhouders verdeelden de bezoekers zich over de eerste 3 themasessies.

Gebruiker Geomilieu Zonebeheer aan het woord

Corné van der Elst van DCMR hield een duidelijk verhaal over Geomilieu Zonebeheer. Met deze nieuwe module is een krachtig managementsysteem voor industriegebieden beschikbaar gekomen.

De huidige systematiek voor zonebeheer levert doorgaans veel technische informatie op die alleen te begrijpen is door specialisten. Bovendien is het  proces foutgevoelig, waardoor de vergunningverlening vaak langer duurt dan gewenst. Met Geomilieu Zonebeheer worden deze problemen ondervangen.

Geomilieu Zonebeheer stelt ons in staat om beter samen te werken met externe geluidsadviseurs en aanvragen voor omgevingsvergunningen eenvoudig te toetsen aan het bestemmingsplan. Met de heldere en grafische weergave van de resultaten kunnen wij betreffende partijen op accurate wijze informeren over de voortgang van processen en de nog beschikbare geluidsbudgetten.

Conclusie

Kortom De module is dusdanig opgezet dat de verschillende disciplines betrokken bij de industriegebieden een altijd up-to-date overzicht hebben van de situatie in deze industriegebieden. Zo kan er snel worden geschakeld en procedures efficiënt afgehandeld worden

Daarnaast is het pakket niet alleen geschikt voor grote gebieden zoals Rijnmond maar ook voor kleine of samengevoegde gebieden.

Meer weten?

Voor meer informatie of een demonstratie van het pakket kunt u contact opnemen met Richard Schmidt telefonisch: 088-3467500 of via e-mail: sd@dgmr.nl

Download hier de Geomilieu Zonebeheer Leaflet

X