Home » Nieuws » Geomilieu houdt de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten!

Geomilieu houdt de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten!

maandag, 14 jun 2021 | Nieuws, Software updates

Er staan nog steeds enorm veel ontwikkelingen voor Geomilieu op de kalender. Denk aan het actief worden van de nieuwe RMG-2012, de aankomende Omgevingswet en de ontwikkelingen rondom diffractoren. Daarnaast zijn we net als elk jaar ook druk met de implementatie van de nieuwe GCN-data in onze STACKS rekenkernen. We zitten in ieder geval niet stil de komende tijd en blijven inspelen op de actualiteit.

Met Geomilieu 2021 berekeningen uitvoeren volgens de AREG

Geomilieu 2021 is inmiddels beschikbaar. Wij hebben diverse aanpassingen en verbeteringen toegepast. Met deze versie kunt u nu ook berekeningen uitvoeren volgens de Aanvullingsregeling Geluid, bijlagen IVh, IVe en IVf  voor:

  • Industrielawaai
  • Wegverkeerslawaai
  • Spoorweglawaai

Er zijn hiervoor geen aanvullende licenties nodig. De bestaande licenties voor HMRI (industrielawaai) en RMG-2012 (weg- en spoorweglawaai) zijn voldoende. Ook is de nieuwe GCN-data beschikbaar in de STACKS methoden.

Vervolgontwikkelingen

De komende tijd vindt er een aantal nieuwe ontwikkelingen plaats binnen Geomilieu. In augustus komt een versie van Geomilieu beschikbaar met een aantal tools voor het ondersteunen van berekeningen voor geluidaandachtsgebieden (GAG), geluidproductiesplafonds (GPP) en basis geluidemissies (BGE). U kunt dan bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd het aandachtsgebied berekenen zonder allerlei handmatige tussenstappen. Rond oktober is de module Zonebeheer geschikt voor de Omgevingswet. U moet dan denken aan jaargemiddelde modellen, berekenen en beheren van aandachtsgebieden en geluidproductieplafonds.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) kunnen we eind van het jaar een koppeling met de CVGG leggen via E-herkenning. Uiteraard zal het al eerder mogelijk zijn om CVGG-data in te lezen en uit te voeren. Daarnaast blijven we Geomilieu verder ontwikkelen: luchtkwaliteit (onder andere rekentijden), rekenservice (verder uitbreiden en nog toegankelijker maken) en de uitwisseling van data.

Wilt u op de hoogte blijven van alles rondom Geomilieu houdt dan deze website en onze LinkedIn bedrijfspagina in de gaten of schrijf uzelf in op onze nieuwsbrief.

X