Home » Nieuws » Geomilieu gebruikersdagen 2019

Geomilieu gebruikersdagen 2019

maandag, 20 mei 2019 | Evenementen, Milieu, Nieuws

April is de maand voor de jaarlijkse Geomilieu gebruikersdag, ook dit jaar weer. Dit jaar was toch iets anders dan andere jaren; niet centraal maar 3 dagen in verschillende regio’s. Hierdoor konden we meer dan 150 geluids- en milieudeskundigen informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Geomilieu en hieraan gerelateerde wet- en regelgeving. Na afloop ontvingen wij veel enthousiaste reacties.

Hans J.A. van Leeuwen, algemeen directeur van DGMR, verrichtte de officiële opening. Hij stond stil bij de actuele ontwikkelingen op milieugebied. Hij ging hierbij ook in op het meten van laagfrequent geluid en het gebruik van de akoestische camera.

Hierna was het woord aan Richard Schmidt, directeur van DGMR Software. Hij blikte terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we met onze nieuwe helpdeskmedewerker Josje, één aanspreekpunt op de helpdesk hebben. Een jaar waarin veel Geomilieu ontwikkelingen zijn geweest, niet alleen Geomilieu zelf maar ook de rekenservice en zonebeheer. Bovendien besprak hij het nieuwe product 3D-data waarbij DGMR in samenwerking met Geodan landelijke 3D-data aanbiedt conform standaard Rekenmethode II. Ook kwamen ontwikkelingen aan de orde waaraan DGMR meewerkt, zoals ontwikkeling CNOSSOS-EU, rekenregel diffractoren en ontwikkeling rekenmodel voor trillingen spoor. Op het gebied van Bouw kwamen onderwerpen zoals de nieuwe NTA 8800 en Healthy Building Index voorbij.

Na Richard was het de beurt aan Geomilieu-productmanager Theo Verheij. Hij presenteerde de mogelijkheden van de nieuwste versie van Geomilieu. Rode lijn in de aanpassingen is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van Geomilieu, waarbij met name de introductie van catalogi in het oog sprong. Ook ging hij in op de ontwikkeling van een volledig nieuwe optie om Geomilieu 3D-data met één klik van de muis te importeren. Ten slotte gaf hij met behulp van kentallen aan dat er een sterke stijging is in het gebruik van de Geomilieu rekenservice.

Aansluitend op de presentatie van Theo nam Henk de Kluijver het woord. Henk ging nader in op de ontwikkeling van digitale data en op welke wijze een nieuwer en beter 3D-datamodel voor geluidsstudies ontwikkeld is. Een ontwikkeling waarbij de expertises van Geodan, Henk de Kluijver en DGMR Software samenkomen in een nieuw Geomilieu product: 3D-data.

Na de pauze was het woord weer aan Theo. Op basis van ingestuurde gebruikersvragen ging hij dieper in op het gebruik van Geomilieu. In zijn presentatie liet Theo zien hoe je eenvoudig op basis van beschikbare data met Geomilieu een akoestisch model kunt opbouwen. In dit geval railverkeerslawaai voor Voorhout. Hierbij maakte hij onder andere gebruik van achtergrondkaarten van PDOK, 3D-data van Geodan/DGMR en natuurlijk het geluidregister spoor. Nadat het model binnen zijn presentatie volledig was gemodelleerd, inclusief definitie van grid en toetspunten, ging Theo ook in op de mogelijkheden om de kwaliteit van de data te beoordelen. Hierbij zorgen nieuwe velden bij gebouwen, zoals bouwjaar en ahn-jaar, voor hele goede handvatten. Ten slotte werd nog besproken op welke wijze tunnelmonden, ingravingen en taluds voor wegverkeer gemodelleerd moeten worden.

Na de lunch ging Gerard van Kempen, Adviseur Milieu en ruimte bij DGMR IVM, in op de omgevingswet met aanvullingsbesluit geluid. Een besluit dat met name voor het beheren van industrieterreinen gevolgen heeft. Hij ging hierbij onder andere in op de overgang van etmaalgemiddelden naar jaargemiddelden, op de introductie van geluidreferentiepunten en geluidregister en op de wijze waarop Geomilieu hierin zou kunnen ondersteunen. Al met al onderwerpen die opriepen tot een levendige discussie.

Nadat Theo de komende ontwikkelingen voor Geomilieu had toegelicht, was het tijd voor de locatie afhankelijke activiteit. Deze bestond uit een rondleiding door het Philips stadion, een stadswandeling in Zwolle en een bezoek aan het Prinsenhof museum in Delft. Leerzame en gezellige activiteiten. Zoals altijd kon er weer worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Download hier de presentaties.

X