Nieuws & updates

Geomilieu gebruikersdag: goed bezocht en informatief

18-04-2018

Woensdag 11 april 2018 organiseerde DGMR Software haar 22e Geomilieu gebruikersdag. Dit jaar kwamen er meer dan 140 geluids- en milieudeskundigen af op het evenement in het Muntgebouw in Utrecht. Na afloop ontvingen wij veel enthousiaste reacties. Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn of die de gebruikersdag nogmaals wil beleven, volgt hier een sfeerimpressie.

Plenaire openingssessie

Hans J.A. van Leeuwen, algemeen directeur van DGMR, verrichtte de officiële opening. Hij stond stil bij de actuele ontwikkelingen op milieugebied. Hij ging vooral in op de Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) en de daaraan verbonden trillingsmetingen. Hij besprak waarom deze nieuwe methode beter is dan de gangbare methoden om trillingshinder van het spoor inzichtelijk te maken. Bovendien vroeg hij aandacht voor de International Noise Awareness Day die op 25 april 2018 gehouden wordt.

Na Hans nam Richard Schmidt, directeur van DGMR Software, het woord. Hij blikte terug op het afgelopen jaar. Een jaar dat vooral in het teken stond van de integratie van de vorig jaar overgenomen BINK Software. Bovendien toonde hij de nieuwste website www.dgmrsoftware.nl en besprak hij enkele belangrijke software-ontwikkelingen bij DGMR, waaronder Geomilieu Zonebeheer en Bouwtrend.

Hierna was het de beurt aan Geomilieu-productmanager Theo Verheij. Hij presenteerde de mogelijkheden van de nieuwste versie van Geomilieu. Ook ging hij in op de ontwikkelingen rondom Geomilieu Rekenservice en Geomilieu Zonebeheer. Ook de integratie van de Analystmodule in Geomilieu en de ontwikkeling van CNOSSOS-EU voor industrie-, wegverkeers- en railverkeerslawaai mochten op enthousiasme rekenen van het aanwezige publiek.

Aansluitend op de presentatie van Theo nam Arnaud Kok (RIVM) het woord. Hij verving de verhinderde Dolf de Gruijter. Arnaud ging nader in op de situatie rond de Europese rekenmethodiek CNOSSOS. Hierbij besprak hij de implicaties van deze rekenmethodiek voor de Nederlandse situatie. Ook ging hij in op de vraag of CNOSSOS het RMG en de HMRI kan vervangen en wat dit betekent voor bestaande geluidskaarten. Een definitief besluit over de brede invoer (alle geluidsmodellen) of smalle invoer (alleen voor de END-geluidskaarten) is nog niet genomen.

Voor meer informatie over de plenaire sessie verwijzen wij u graag naar de presentatiesheets.

Workshops

Na het plenaire ochtenddeel volgde een serie workshops. Traditioneel werden de workshops Geomilieu Verkeerslawaai door Mark Bakermans en Geomilieu Industrielawaai door Rob Witte goed bezocht. Ook voor de workshop Luchtkwaliteit, geur en depositie van Hans Erbrink was veel belangstelling.

Nieuw waren de workshops CNOSSOS-EU, verzorgd door Hans van Leeuwen, Geomilieu Zonebeheer in de praktijk door Corné van der Elst (DCMR Milieudienst Rijnmond) en de Minicursus Geomilieu door Theo Verheij, Roland Hiemstra en Tim Vergoed.

Tijdens de workshop Geomilieu en CNOSSOS-EU nam Hans van Leeuwen de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die de afgelopen 18 jaar hebben plaatsgevonden om tot de nieuwe geharmoniseerde rekenmethode te komen. Vervolgens toonde hij de opbouw van CNOSSOS en deelde hij de conclusies die voortkwamen uit de evaluatie en validatie van CNOSSOS voor de Nederlandse situatie.

In de workshop Geomilieu Zonebeheer deelde Corné van der Elst (DCMR Milieudienst Rijnmond) zijn eigen ervaringen over het werken met Geomilieu Zonebeheer met de deelnemers. Hij toonde aan hoe Geomilieu Zonebeheer zorgt voor betrouwbaar en herleidbaar zonebeheer in het Rotterdamse Rijnmondgebied. Bovendien gaf hij inzage in de managementdashboards die gebruikt worden door de DCMR. Deze dashboards geven goed inzicht in de actuele status van de gezoneerde industrieterreinen en de nog beschikbare geluidsbudgetten. De dashboards die de DCMR aanstuurt vanuit de database van Geomilieu Zonebeheer zijn een ideaal middel voor de communicatie met beleidsbepalers en opdrachtgevers.

Ook de minicursus Geomilieu door Theo Verheij, Roland Hiemstra en Tim Vergoed werd goed bezocht. Aan de hand van praktische opdrachten over allerdaagse situaties gaven zij Tips & Tricks hoe er efficiënter kan worden gewerkt met Geomilieu. Deelnemers aan deze workshop reageerden enthousiast en gaven aan daadwerkelijk nieuwe inzichten op het gebruik van Geomilieu te hebben gekregen.

De 22e Geomilieu gebruikersdag werd ook dit jaar officieel afgesloten met een gezellige borrel.

Wilt u meer weten over de 22e Geomilieu gebruikersdag? Raadpleeg dan onze website en download de presentaties.

X