Home » Nieuws » ATG-grafieken vanaf nu ook beschikbaar in module Simulatie!

ATG-grafieken vanaf nu ook beschikbaar in module Simulatie!

dinsdag, 6 jul 2021 | Bouw, Gebouwprestatie, Nieuws

In juni 2021 is de nieuwe versie van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 uitgebracht. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG). Een ‘Frisse School’ is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Om beter aan te sluiten bij de beleving van de temperatuur in scholen, zijn de temperatuureisen aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De eisen aan daglicht sluiten nu ook beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen.

Dynamische warmtestromen en temperaturen berekenen

Simulatie is de module waarmee u de dynamische warmtestromen en temperaturen in een gebouw berekent. Wij hebben de ATG-grafieken aangepast en deze zijn vanaf nu ook beschikbaar in de module Simulatie.

X