Home » Nieuws » Aanvullingsregeling Geluid

Aanvullingsregeling Geluid

dinsdag, 29 sep 2020 | Milieu, Nieuws

​Afgelopen zomer is het ontwerp van de ‘Aanvullingsregeling geluid’ beschikbaar gekomen voor consultatie. Om met name de gevolgen voor Geomilieu in kaart te brengen hebben wij ook naar deze regeling gekeken.

De regeling bevat grote en kleine wijzigingen. Naast wijzigingen in de berekening van industrie, wegverkeer, spoorweg en andere formules voor de cumulatie van geluid, beschrijft het ook op welke wijze aandachtsgebieden en geluidproductieplafonds worden berekend.

We zijn inmiddels druk bezig voorbereidingen te treffen om al deze wijzigingen en uitbreidingen in Geomilieu te verwerken. Wat merkt u hier als gebruiker van?

De aanvullingsregeling heeft tot gevolg dat een aantal zaken anders worden gemodelleerd en berekend. De huidige voorschriften (HMRI en RMG-2012) worden voorlopig ook nog gebruikt. Er komen daarom drie nieuwe rekenmethoden in Geomilieu beschikbaar:

  • AREG – industrie,
  • AREG – weg
  • AREG – rail.

Gebruikers met een onderhoudsovereenkomst of abonnement krijgen automatisch de beschikking over deze nieuwe modules.

De nieuwe modules worden uitgebreid met opties om het berekenen van aandachtsgebieden en geluidproductieplafonds zoveel mogelijk te ondersteunen. Naast allerlei voorgeschreven rekeninstellingen geldt ook een aanpassing van de modellering. Ook het aanleveren van informatie aan de centrale voorziening geluidgegevens (CVGG) valt hieronder. Deze onderdelen komen zoals het er nu naar uitziet als aparte opties beschikbaar. De module Zonebeheer maken wij uiteraard ook geschikt voor de aanvullingsregeling met ondersteuning van aandachtsgebieden, geluidproductieplafonds en Lden.

Voor het berekenen van de vijfjaarlijkse geluidbelastingkaarten wordt het CNOSSOS-EU rekenvoorschrift gebruikt. Volgens de laatste berichten komt er nog dit kalenderjaar een update van dit voorschrift beschikbaar. In de tweede helft van 2021 gaan veel overheden aan de slag met de kaarten.

Wij zullen zorgen dat tegen die tijd dit nieuwe Europese rekenvoorschrift ook in Geomilieu beschikbaar is.

X