Nieuws & updates

Beheer en actualiseer uw (NSL) verkeersgegevens met Geomilieu

jul 9, 2014

Actualiseren verkeersgegevens voor de NSL Monitoringstool

In het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is een pakket maatregelen gedefinieerd waarmee Nederland verwacht tijdig aan de Europese grenswaarden te voldoen. Wegbeheerders (gemeenten, omgevingsdiensten, provincies of Rijk) hebben de taak om jaarlijks, in ieder geval tot 2017, hun verkeersgegevens te actualiseren ten behoeve van de Monitoring van het NSL. Het actualiseren van de verkeersgegevens gebeurt door het uploaden van bijgewerkte bestanden naar de Monitoringstool. De komst van de Monitoringstool heeft, zeker voor grotere gemeenten, ertoe geleid dat jaarlijks veel inspanningen worden gepleegd om alle gegevens tijdig en met een goede kwaliteit te verzamelen en aan te leveren aan het Bureau Monitoring. Veel gemeenten zijn in de praktijk onvoldoende toegerust op deze taken, waarbij onder andere GIS-kennis onontbeerlijk is [1].

Importeren NSL verkeersgegevens in Geomilieu

In het softwarepakket Geomilieu van DGMR, voor geluid- en luchtkwaliteit-berekeningen, kunnen verkeerswegen vanuit de Monitoringstool op simpele wijze worden geïmporteerd, en na aanpassing weer worden geëxporteerd naar het juiste formaat voor de Monitoringstool. Geomilieu is ook uitermate geschikt als systeem voor het beheren van al uw verkeersgegevens ten behoeve van geluid- en luchtkwaliteitvraagstukken. Luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer wordt met Geomilieu berekend conform SRM3 (met het STACKS rekenhart van DNV-GL). Na afloop van de berekeningen heeft de gebruiker onder andere de mogelijkheid contourplots te genereren.

Mogelijkheden van Geomilieu

De verkeerswegen in de Monitoringstool, inclusief alle kenmerken, kan men downloaden op www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens. Met een simpele import functie kunnen deze in Geomilieu geïmporteerd worden. Geomilieu is een GIS georiënteerd softwareplatform, waardoor alle wegen direct zichtbaar zijn op een kaart. De ligging van nieuwe of bestaande wegen kan worden ingevoerd/aangepast met behulp van basis GIS functionaliteit. Ook kan direct, door middel van grafische presentatie op de kaart, inzichtelijk worden gemaakt waar bijvoorbeeld receptorpunten bij wegen ontbreken of waar wegdelen niet op elkaar aansluiten. Wegsegmenten met onrealistische of foutieve wegkenmerken, zoals een wegbreedte van meer dan 100 meter, kunnen worden geselecteerd en vervolgens aangepast/verbeterd worden. Door in de kaart of in een lijst op een weg te klikken kunnen eigenschappen worden aangepast, zoals verkeersintensiteiten en rijsnelheden, maar ook bijvoorbeeld de mate van bebouwing langs wegen, die kan veranderen bij sloop of nieuwbouw, of kap of aanplant van bomen langs een weg. Alle ‘wegkenmerken’ die invloed hebben op de concentraties van NO2 en fijnstof langs een weg, kunnen in Geomilieu op een gebruiksvriendelijke manier ingevoerd, beheerd en doorgerekend worden.

De voordelen samengevat

Samengevat zijn de voordelen van Geomilieu voor het beheer en het actualiseren van verkeersgegevens:

  • Met een simpele import functie kunnen de verkeerswegen vanuit de NSL Monitoringstool in Geomilieu geïmporteerd worden.
  • Geomilieu is uitstekend geschikt voor het beheren van al uw verkeersgegevens ten behoeve van geluid- en luchtkwaliteitvraagstukken.
  • State-of-the-art berekeningen conform SRM3 (ook voor punt- en oppervlaktebronnen) en diverse presentatiemogelijkheden van de uitkomsten (o.a. contourplots).
  • Krachtig alternatief rekenmodel voor luchtkwaliteitsberekeningen voor wegverkeer, nu de ISL2 en CARII rekentools niet meer beschikbaar zijn, en met meer functionaliteit dan de NSL rekentool.
  • Met de export functie in Geomilieu kunnen na actualisatie shape files aangemaakt worden conform het voorgeschreven ‘uniforme NSL uitwisselingsformaat’, welke vervolgens naar de NSL Monitoringstool van Bureau Monitoring geupload kunnen worden.
  • Het moeizame proces van actualiseren van verkeersgegevens voor het NSL wordt u met Geomilieu een stuk makkelijker gemaakt.

Meer informatie over de Geomilieu-STACKS module voor luchtkwaliteit vindt hier.

[1] Het NSL in retrospectief: wat levert het op en wat kan er beter. Tijdschrift Lucht, augustus 2013. Robert van Bommel en Sander Teeuwisse.