Maatwerk

Home » Maatwerk » VELUX daglicht calculator

VELUX daglicht calculator

Om bijdrage van daglicht door dakramen nog gemakkelijker te berekenen en te toetsen aan het bouwbesluit heeft DGMR in opdracht van VELUX een daglicht calculator tool ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NEN 2057:2011 en kan door architecten, aannemers en particulieren worden gebruikt om een daglicht toets uit te voeren voor nieuwbouw of de verbouwing van een ruimte onder het hellende dak. Door een aantal gegevens in te voeren kan men zien of er wordt voldaan aan de minimum eisen die het Bouwbesluit 2012 aan daglicht stelt. Middels deze software is VELUX nog beter in staat om haar producten te promoten.

Opdrachtgever: VELUX