Maatwerk

Home » Maatwerk » Silence

Silence

Silence wordt gebruikt voor het bepalen van akoestisch ruimtebeslag op landelijk niveau, het geluidregister GPP, het maken van (EU) geluidbelastingkaarten en het ondersteunen van algemeen geluidsbeleid van Rijkswaterstaat. Dit volledig in ArcGIS ontwikkelde pakket bevat alle ‘tools’ voor het converteren van akoestisch relevante data, het uitvoeren van SRM2 berekeningen op landelijke schaal en het uitvoeren van (beleids)analyses op de resultaten. Silence  kan tevens goed worden ingezet voor het inzichtelijk maken van effecten van grootschalige maatregelpakketten en kosten/baten analyses. Silence 3 maakt gebruik van een centrale digitale geluidsdatabase met alle weg- en omgevingskenmerken in Nederland en is centraal beschikbaar voor alle diensten binnen Rijkswaterstaat. Naast ontwikkeling voert DGMR ook het beheer en onderhoud op de applicatie uit.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL

X