Maatwerk

Home » Maatwerk » Renovatietool ISOver

Renovatietool ISOver

Om het effect van na-isolatie op het energielabel van woningen in beeld te brengen, heeft DGMR voor Isover een online energielabel tool ontwikkeld. In de tool zijn de resultaten van een variantenstudie verwerkt. Met de tool wordt voor verschillende typen woningen op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt welke energiebesparingen haalbaar zijn, wat de bijdrage is van de getroffen schilmaatregelen en welke producten hiervoor gebruikt kunnen worden.  De renovatietool is door Isover ingezet binnen een bredere campagne waarin de belangrijkste doelgroepen voor de bestaande bouw worden benaderd.

Opdrachtgever: ISOver

Link: http://www.isover.nl/renovatiewijzer