Maatwerk

Home » Maatwerk » ISL2

ISL2

Samenvatting

De ISL2 software kan worden gebruikt om de gevolgen van het wegverkeer op de luchtkwaliteit langs wegen door (relatief) open gebied te bepalen. In ISL2 zijn actuele generieke invoergegevens (GCN-kaarten, meteorologische kaarten, emissiefactoren) verwerkt. Het luchtkwaliteitsmodel ISL2 rekent conform Standaard rekenmethode 2 (SRM2) zoals omschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) die eind 2012 van kracht is. ISL2 is ontwikkeld op basis van het Geomilieu pakket van DGMR en is daarmee een krachtig instrument voor gemeenten en adviesbureaus om luchtkwaliteitsonderzoeken uit te voeren. ISL2 is kostenloos beschikbaar bij Infomil.

Opdrachtgever: Ministerie IenM

Update

Vanaf 2014 worden ISL2 en het SRM1-rekenmodel CARII niet meer geactualiseerd. De overheid stelt sinds 2012 de NSL-rekentool ter beschikking, waarmee SRM1 en SRM2 situaties kunnen worden doorgerekend. U kunt ook de STACKS module in Geomilieu gebruiken om de gevolgen van wegverkeer op de luchtkwaliteit te berekenen; deze kent meer mogelijkheden dan de NSL-rekentool, zoals onder andere 1) wegverkeer en industriële bronnen gezamenlijk doorrekenen 2) gedetailleerde SRM3 uur-voor-uur rekenmethode 3) rekening houden met het dagverloop van wegverkeer.

STACKS is door het ministerie van I&M goedgekeurd voor situaties die binnen of buiten het toepassingsbereik vallen van SRM1, SRM2 en SRM3. Via een importfunctie kan het wegennet dat in de NSL-Monitoringstool is opgenomen in Geomilieu ingeladen worden.