Maatwerk

Home » Maatwerk » IPO Lichthinder

IPO Lichthinder

IPOlicht is een rekenmodel voor het berekenen van de invloed van verlichting op de omgeving en de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sportverlichting, reclameverlichting en gevelverlichting. Met deze software heeft Nederland een wereldprimeur. Dit instrument kan ondersteuning bieden bij het maken van beleid voor gebiedsontwikkeling en –inrichting alsmede bij vergunningverlening. Het rekenmodel (IPOLicht) is met name bestemd voor provincies, gemeenten en milieudiensten, maar ook voor advies- en ingenieursbureaus. IPOlicht is ontwikkeld op basis van het Geomilieu pakket van DGMR en is daarmee een krachtig instrument voor overheden om de effecten van ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. IPOlicht is kostenloos beschikbaar via het IPO.

Opdrachtgever: Interprovinciaal Overleg

Link: https://ipo.nl/publicaties/nieuw-rekenmodel-lichtvervuiling/

Versie 1.2 van IPOlicht (juli 2014) kan naast de situatie bij helder weer ook de hoeveelheid lichtvervuiling bij bewolkt weer doorrekenen.