Maatwerk

Home » Maatwerk » i-kwadraat

Geluidsmanagement in het Rijnmond gebied met state-of-the-art i2 software

In Nederland zijn er geluidszones vastgesteld rond grote bedrijventerreinen. Met zonebewakingspunten wordt gecontroleerd of de geldende geluidsnormen worden overschreden. In de omgeving van Rotterdam zijn er twintig gezoneerde bedrijventerreinen, waarvan de grootste zes terreinen samen zo’n 15.000 geluidsbronnen omvatten.

Managen van akoestische informatie

Het monitoren en managen van deze geluidszones is een ingewikkeld proces. In het ‘i2’-systeem (van ‘i-kwadraat’; een afgeleide van ‘Informatiesysteem Industrielawaai’) is alle akoestische informatie in de omgeving van Rotterdamse havens opgeslagen; goed gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk voor de gebruikers. Het ‘i2’-systeem komt voort uit het samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Door stedelijke planning, ruimtelijke ontwikkelingen en uitbreidingen door bedrijven verandert de omgeving van de Rotterdamse havens regelmatig. In ‘i2’ worden al deze veranderingen gevolgd en de impact hiervan op het milieu wordt berekend. Milieuvergunningen kunnen op basis van de informatie uit ‘i2’ worden afgegeven. Ook stelt het systeem terreinbeheerders in staat regie te voeren op vergunde geluidniveaus zodat de beschikbare ruimte van een bedrijventerrein zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Een state-of-the-art systeem, ook toepasbaar buiten Rotterdam-Rijnmond

Het huidige i2-systeem is in de vroege jaren negentig ontwikkeld en wordt momenteel geheel opnieuw ontwikkeld op basis van moderne technologie door DGMR Software. Het nieuwe systeem komt medio 2015 op de markt. I2 wordt dan op maat gemaakt voor de Rotterdamse havens, maar het systeem is generiek van opzet kan ook geschikt gemaakt worden voor toepassing in andere industriële gebieden en havens.

Gebaseerd op Geomilieu

Het nieuwe ‘i2’ omvat een centraal administratiesysteem, de i2-applicatie en processen die specifiek zijn toegesneden op geluidsmanagement in de regio Rotterdam-Rijnmond. Geomilieu is de basis van de nieuwe i2-applicatie. Geomilieu, en daarmee het nieuwe ‘i2’ worden continu aangepast aan de veranderende wetgeving.