Maatwerk

Home » Maatwerk » Comfort Gevel Generator

Comfort Gevel Generator

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die  de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. Bij de leden van de NBvT bestond de behoefte aan een softwaretool om snel inzicht te krijgen in de prestaties van een houten gevel concept. Welke maatregelpakketten scoren goed en welke niet. De Comfort Gevel Generator geeft inzicht in de effecten op de energie-index en binnenklimaat. Daarnaast geeft de software inzicht in de investering en terugverdientijden. De Comfort Gevel Generator is gebaseerd op het ECW programma van DGMR voor het maken van energielabels.