Maatwerk

Home » Maatwerk

Maatwerk

DGMR Software heeft veel ervaring met het ontwikkelen van software op de gebieden milieu, bouw, installatie en duurzaamheid. DGMR Software kan richtlijnen, voorschriften, normen en regelgeving vertalen in gebruiksvriendelijke software dankzij de synergie tussen de softwareontwikkeling en onze adviesgroepen.

Naast de standaardsoftware producten kan DGMR tevens software op maat verzorgen. Het product wordt in nauwe samenwerking met u ontwikkeld zodat wij zeker weten dat het aan al uw gestelde eisen voldoet. Bij maatwerkoplossingen kan gedacht worden aan rekenmodellen, voorspellingsmodellen, databases, GIS-toepassingen en online applicaties op al onze vakgebieden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van succesvolle maatwerkproducten die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Projecten

i-Kwadraat

Het nieuwe informatiesysteem industrielawaai (i-kwadraat) voor het Rijnmond gebied op basis van Geomilieu

Silence

Software voor het berekenen van geluid rondom het hoofdwegennet op basis van een landelijke geluiddatabase

IPO Lichthinder

Software voor berekenen van de invloed van verlichting op de omgeving

Renovatietool ISOver

Online tool voor het berekenen van de besparing bij het toepassen van isolatie in renovatieprojecten

VELUX daglicht calculator

Online berekenen van daglichttoetreding in ruimten en toetsing aan bouwbesluit

Comfort Gevel Generator

Bepalen van het energiegebruik, binnenklimaat en de terugverdientijden bij houten gevelconstructies

ISL2

Berekening van luchtkwaliteit ten gevolge van wegen in open gebieden conform standaard rekenmethode 2

EPCheck

Software voor het controleren van EPG berekeningen ten behoeve van de bouwtoets

Online Rekentool Warmteweerstand

Berekenen van warmteweerstand van constructies

Energiebesparingsverkenner kantoren

Berekenen van energie- en kostenbesparing voor C-label verplichting kantoren

Online Bouwbewust Tool

Berekenen van de slimste isolatiemaatregelen en kostenbesparingen ten behoeve van renovaties

Bij het ontwikkelen van maatwerkproducten zullen wij waar mogelijk gebruik maken van onze standaardsoftware producten, dit houdt de ontwikkelkosten laag blijven maar nog veel belangrijker: u beschikt over software die geaccepteerd is in de markt en in sommige gevallen zelfs ook gecertificeerd.

DGMR heeft alle expertise in huis om het project volledig voor de opdrachtgever uit te voeren vanaf haalbaarheid, ontwerp, realisatie tot en met het in gebruik nemen van de software. Daarnaast kan het projectmanagement en ICT beheer geheel door DGMR worden uitgevoerd.

X