Helpdesk

Home » Helpdesk » Helpdesk Geluid en luchtkwaliteit

Helpdesk Geluid en luchtkwaliteit

Wij zijn te bereiken op:

T  088 34 67 999 (keuzemenu “3”)

E  helpdesk@dgmr.nl

Met welke vragen kunt u bij de helpdesk terecht?

De algemene werking van de software
Foutmeldingen, geblokkeerde functionaliteiten en installatieproblemen.

Technische en vakinhoudelijke vragen
Interpretatie van rekenvoorschriften en normen en de wijze waarop deze in onze software zijn geïmplementeerd. Bij twijfel aan de implementatie van deze rekenvoorschriften of normen in de software, verzoeken wij u om een uitgebreide beschrijving en bewijs van het probleem alsmede de verwijzing naar de betreffende pagina in het voorschrift naar de helpdesk te mailen.

Methode- en adviesvragen
U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de toepassing van de rekenmethoden en over de regelgeving. Als het nodig is, stuurt de helpdeskmedewerker uw vraag door aan materiedeskundigen van DGMR of haar partners. Deze vragen moeten per e-mail worden gesteld. De materiedeskundige stemt met de gebruiker af in hoeverre er een vergoeding in rekening wordt gebracht bij het beantwoorden van adviesvragen.

Het helpdeskportaal

U kunt uw vraag stellen via ons helpdeskportaal. Heeft u nog geen toegang tot ons helpdeskportaal? Vraag dit dan aan via het online aanvraagformulier.

Veelgestelde vragen (FAQ)

We hebben de veelgestelde vragen in ons helpdeskportaal verzameld. Voordat u contact opneemt met de helpdesk kunt u eerst de FAQ in de ons heldeskportaal bekijken.

Hoe snel reageert de helpdesk?

De helpdesk streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op uw vragen. Deze periode is langer voor methodevragen. In vakantieperioden kan de beantwoording van uw vragen langer duren.

X