Home » Geomilieu nieuws » Geomilieu is klaar voor de omgevingswet

Geomilieu is klaar voor de omgevingswet

vrijdag, 18 nov 2022

Bent u al klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Als de Omgevingswet 1 juli 2023 in werking treedt gaan er veel zaken veranderen. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, kunt u met Geomilieu nu al rekenen volgens de nieuwe Omgevingswet. Zo kunt u beoordelen wat de effecten voor u zijn. Alle nieuwe rekenregels, zoals ondersteuning van hellende/geknikte schermen en een aangepaste meteocorrectie, zijn beschikbaar in Geomilieu!

Centraal in de nieuwe Omgevingswet is het beheren van brondata door bronhouders en het vullen van de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Hiervoor zijn geluidreferentiepunten, geluidproductieplafonds en geluidaandachtsgebieden geïntroduceerd. Geomilieu bevat alle benodigde gereedschappen om deze in te voeren, te berekenen en te beheren. Inclusief alle extra benodigde informatie zoals verwijzingen naar onderliggende besluiten. Bronhouders kunnen alle gegevens vanuit Geomilieu aan de CVGG aanbieden en initiatiefnemers kunnen deze uit de CVGG halen en in Geomilieu inlezen. Geomilieu biedt dus een totaaloplossing, zonder dat een uitstap naar andere software nodig is.