Geluidwering gevels

Berekening van geluidhinder in verblijfsruimten

 • berekening van geluidhinder in verblijfsruimten

 • De belangrijkste voordelen op een rij

 • Lees verder...

  Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen.

  • heldere boomstructuur
  • duidelijke splitsing naar de verschillende methodieken
  • uitgebreide materialencatalogus
  • resultaten direct zichtbaar in de boom