Geomilieu gebruikersdag 2013

Op 24 april organiseerde DGMR Software weer de jaarlijkse Geomilieu Gebruikersdag. Bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen kwamen de gebruikers bijeen om kennis te nemen van de nieuwste mogelijkheden van Geomilieu software en de verschillende modules.

Velen lieten ons weten dat de gebruikersdag zeer gewaardeerd wordt. Vaak genoemde pluspunten van de bijeenkomst: het directe contact met de adviseurs, het uitwisselen van kennis en ervaringen met vakgenoten en het toetsen en opfrissen van kennis van het pakket Geomilieu, de wetgeving en Modelleringstechnieken.

Geluidsmaatregelen moeten ‘common practice’ worden!

Hans van Leeuwen, directeur en senior adviseur bij DGMR Industrie, Verkeer en Milieu (IVM), opende de bijeenkomst en vroeg aandacht voor de ernst van geluidshinder in Nederland. Maatregelen om geluidshinder tegen te gaan moeten ‘common practice’ worden en niet worden afgewimpeld onder het motto ‘not in my backyard’. “Door gebruik te maken van de voortschrijdende stand der techniek en daarbij een integrale benadering te kiezen kunnen we met elkaar een heel verschil maken”, zo stelde hij. “Iets meer doen dan wettelijk vereist is komt het milieu én onze toekomst ten goede”. Ook liet hij de ontwikkelingen van SWUNG I en II de revue passeren; onderwerpen waarover DGMR ook adviseert en periodiek masterclasses organiseert. Afsluitend stelde Van Leeuwen: “De emissies vertonen alweer enige tijd een stijgende trend en het is de vraag hoe we in Nederland straks kunnen blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit Brussel”.

DGMR Software, nationaal en internationaal actief

Richard Schmidt, directeur van DGMR Software, gaf vervolgens inzicht in de ontwikkelingen en activiteiten binnen de organisatie. Er wordt gewerkt aan nieuwe producten, maar ook samengewerkt in projecten van derden. Zo is DGMR als kennisorganisatie ook internationaal heel actief, bijvoorbeeld binnen het ‘CNOSSOS EU’-project, waarbij informatie van de verschillende Europese bronnenmodellen voor geluid worden samengevoegd en verwerkt in één bronnenmodel. Ook is DGMR Software vertegenwoordigd in ‘ISO werkgroep 56’, die als doel heeft de kwaliteit van de implementatie van rekenvoorschriften in software te garanderen.

Voor onze Nederlandse klanten wordt hard gewerkt aan continue optimalisering en uitbreiding van de verschillende standaardproducten, de maatwerkprojecten, tools (zoals voor daglichtberekening, de ‘CO2-meter’, ‘Tikje Zachter’) en de dienstverlening. Zo komt binnenkort de dienst ‘Software as a Service’ (SaaS) op de markt, waarmee klanten online gebruik kunnen maken van de rekenkracht van onze systemen. Met de ‘DGMR Tapp’ komt ook het bij velen bekende ‘Tabellarium’ terug, maar dan in een digitale vorm. En de nieuwe DGMR Software-website zorgt in juni voor overzichtelijker productinformatie voor en kortere lijnen met de adviseurs.

Software-specifieke presentaties

Ter afsluiting van het plenaire programma gaven de senior adviseurs Erwin Hartog van Banda en Theo Verheij een presentatie van de mogelijkheden van de softwarepakketten ‘NoiseAtWork’ (met de nieuwe optie om op basis van metingen het vermogen van een geluidsbron te bepalen) en natuurlijk van Geomilieu V2.2. Deze nieuwe versie van Geomilieu maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze berekeningen in de cloud te laten uitvoeren. Hiermee wordt gebruik gemaakt van externe rekenkracht, zodat de gebruiker kan doorwerken met Geomilieu of zelfs kan besluiten de computer uit te zetten.

Keuze uit zes verschillende parallelsessies

Tijdens de Geomilieu Gebruikersdag konden de bezoekers drie onderwerpen kiezen uit zes praktische parallelsessies over geluid, luchtkwaliteit, metingen en wetgeving. Specialisten van DGMR en DNV KEMA gingen in op het modelleren met Geomilieu. Daarbij werden zij in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven en invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in Geomilieu. In kleine groepen was er veel ruimte voor discussie over gebruik en vernieuwing voor de software van de toekomst.

 • Geomilieu Advanced
  Hoe werkt dat nou? Hoe moeilijke dingen makkelijk kunnen
 • Modelleren industrielawaai en zonebewaking
  Alles over modelleren, rekenvoorschriften, toetsen en meer
 • Modelleren verkeerslawaai
  Alles over modelleren, rekenvoorschriften, toetsen en meer
 • Modelleren luchtkwaliteit en geur
  Alles over modelleren, nieuwe mogelijkheden, toetsen en meer
 • Slimme metingen
  Berekeningen kennen we allemaal, maar slimme metingen kunnen een enorme meerwaarde zijn op de berekeningen
 • Discussie wensen Geomilieu
  Wat ontbreekt er en wat kan er beter, duidelijker, gebruiksvriendelijker?

Meer weten?

Of u de Geomilieu Gebruikersdag heeft bezocht of niet, u kunt altijd met uw vragen en suggesties bij ons terecht. Neemt u hiervoor contact op met Richard SchmidtTheo Verheij of Erwin Hartog van Banda, senior adviseurs bij DGMR Software in Den Haag: telefoon: 088 346 75 00.

De presentaties en workshops die op de gebruikersdag van 24 april 2013 werden gehouden kunt u hieronder bekijken.

Presentaties:

Opening door Hans van Leeuwen
Ontwikkelingen DGMR Software 2013 door Richard Schmidt
NoiseAtWork door Erwin Hartog van Banda
Geomilieu V2.20 door Theo Verheij
Toekomstige ontwikkelingen door Theo Verheij

Workshops:

Geomilieu Advanced door Theo Verheij
Industrielawaai door Rob Witte
Wegverkeerslawaai door Mark Bakermans
Luchtkwaliteit door Luc Verhees
Slimme metingen door Ron Maas

X