Geomilieu gebruikersdag 2005

De op 25 mei j.l. gehouden Geonoise gebruikersdag is door de bezoekers wederom als zeer nuttig en informatief ervaren. Uit de algemene enquete bleek dat 98% tevreden was over de gebruikersdag in zijn geheel, 95% tevreden is over Geonoise en 99% tevreden is over de helpdesk. De lezingen in de ochtend gingen o.a. in op de combinatie van geluid en luchtkwaliteit. Hierbij werd door Arja Even van InfoMil gepleit voor een geïntegreerde aanpak van beleid inzake geluid en luchtkwaliteit. In de middag is, na de workshops Geonoise 5 en Geonoise Analyst, in kleine groepjes van ca. 10 personen gediscussieerd over aandachtspunten en wensen t.a.v. Geonoise. Dit onderdeel bleek uiterst waardevol en nuttig te zijn voor iedereen. Wensen, tips, trucs maar ook frustraties wisselden elkaar af tijdens de zeer positieve discussies. Op de gebruikersdag van 2006 zal dit onderdeel dan ook zeker worden herhaald.

Op de dag is toegelicht dat de ontwikkeling van Geonoise in de afgelopen 2 jaar gericht was op het kunnen importeren en gebruiken van digitale data met als doel (zeer) grote modellen aan te kunnen. Met Geonoise 5.1 hebben we dit doel bereikt. Geluidskaarten voor grote steden kunnen nu binnen 1 dag worden berekend. Vanwege de grote stappen die we hierbij moesten nemen (o.a. polygonen, bodemmodel, optimalisaties rekenharten) waren er slechts beperkte mogelijkheden tot verbetering van bestaande functionaliteit. De ontwikkeling van Geonoise 5.3 willen wij dan ook met name gaan richten op de belangrijkste wensen van de Geonoise gebruikers. Tijdens de gebruikersdag zijn deze wensen geinventariseerd.

Er zijn in totaal 123 formulieren met top 10 wensen ingeleverd. De gewogen uitslag, met tussen haakjes het percentage gebruikers dat de wens heeft genoemd, is als volgt:

  1. Undo functie (68%)
  2. Het in 1 keer kunnen genereren van de bijlagen (figuren en tabellen) (37%)
  3. Meerdere ondergronden gelijktijdig kunnen tonen (29%)
  4. Mogelijkheid om teksten toe te voegen in figuren (28%)
  5. Automatische item nummering (22%)
  6. Kopieren en plakken in de lijst van items (uit Excel) (20%)
  7. Automatisch verhelpen van kruisende hoogtelijnen (18%)
  8. Eenvoudig kunnen selecteren van het te printen gebied bij uitvoer van de plattegrond (19%)
  9. Het semi transparant kunnen maken van items en contouren (20%)
  10. Voorkeursinstellingen gebruiker/project (13%)

Presentaties: