Geomilieu gebruikersdag 2004

De op 12 mei j.l. gehouden Geonoise gebruikersdag is druk bezocht. Er waren ca. 240 aanwezigen. In de plenaire ochtendsessie werd er o.a. ingegaan op de dagelijkse praktijk van het geluidbeleid in Nederland. Als gastspreker mochten we ditmaal de heer Rooijmans van de gemeente Breda verwelkomen. Tijdens de workshops na de lunch werd ingegaan op de nieuwe mogelijkheden van Geonoise 5. De eerste reacties op Geonoise 5 zijn zeer positief. Duidelijk is geworden dat met Geonoise 5 een nieuwe weg is ingeslagen waarbij het importeren en gebruiken van digitale data voorop staat. Het opstellen van geluidsmodellen zal hierdoor sneller, nauwkeuriger en vooral eenduidiger worden. Daarnaast is het middels de nieuwe Geonoise rekenclient mogelijk geworden om zeer grote SRM2 modellen, b.v. in het kader van de Europese regelgeving, binnen enkele dagen te berekenen. Rekentijden zijn dan ook geen probleem meer.

Tijdens de gebruikersdag is tevens de komst van een nieuwe Geo-telg aangekondigd: Geoair. Geoair richt zich op de berekening van luchtkwaliteit langs wegen. De interface zal sterk gelijk zijn aan die van Geonoise. Tevens is het mogelijk om een Geonoise wegverkeerslawaai model te importeren en rechtstreeks te gebruiken voor de berekening van de luchtkwaliteit. Hierover zal in de nabije toekomst nader worden bericht.

Aan het einde van de dag is de enquete ingevuld. Uit een eerste scan blijkt dat 99% van de aanwezigen tevreden tot zeer tevreden is met Geonoise.

Presentaties:

 • Geluidsbeleid als menukaart, receptuur voor een nota industrielawaai door Ing. Michel van Kesteren en Ir. Paul Donners
 • Problemen en kansen met nieuwe wegdekcorrecties door Ing. Hans van Leeuwen
  Reeds enige tijd kan er met stille wegdekken gerekend worden. Het oude RMV bevatte correcties, evenals het concept RMV’90 en de CROW-publicatie 133. Omstreeks de congresdag is publicatie 200 uitgekomen, waarin een nieuw systeem staat beschreven.
 • Geonoise ontwikkelingen door Ing. Erwin Hartog van Banda
  Het gebruik van digitale data leidt tot betere en meer nauwkeurige modellen. Door het toepassen van nieuwe optimalisatietechnieken, gecombineerd met de mogelijkheid om gedistribueerd te rekenen, zal de rekentijd drastisch naar beneden gaan.
 • GIS-sen met Geonoise Analyst door Ing. Richard Schmidt
  Het gebruik van Geonoise Analyst in de praktijk: analyse en presentatie van geluidsresultaten.
 • Toekomstige rekenmethodieken door Ing. Hans van Leeuwen
  In deze presentatie werd er gekeken naar eisen en wensen van de toekomstige Geonoise gebruiker. Wat zal er zoal van de gebruiker worden geëist/verwacht. Europese modellen, modelgeneratoren, tellen, integrale benadering, meer onderzoek naar alternatieven, nauwkeuriger of juist globaler. Dit zijn enige voorbeelden van een reis naar de toekomst.
 • Workshop Geonoise Algemeen door Theo Verheij
 • Workshop Modellering industrielawaai door Ir. Rob Witte
 • Workshop Modellering verkeerslawaai door Ir. Mark Bakermans
X