Geomilieu gebruikersdag 2004

De op 12 mei j.l. gehouden Geonoise gebruikersdag is druk bezocht. Er waren ca. 240 aanwezigen. In de plenaire ochtendsessie werd er o.a. ingegaan op de dagelijkse praktijk van het geluidbeleid in Nederland. Als gastspreker mochten we ditmaal de heer Rooijmans van de gemeente Breda verwelkomen. Tijdens de workshops na de lunch werd ingegaan op de nieuwe mogelijkheden van Geonoise 5. De eerste reacties op Geonoise 5 zijn zeer positief. Duidelijk is geworden dat met Geonoise 5 een nieuwe weg is ingeslagen waarbij het importeren en gebruiken van digitale data voorop staat. Het opstellen van geluidsmodellen zal hierdoor sneller, nauwkeuriger en vooral eenduidiger worden. Daarnaast is het middels de nieuwe Geonoise rekenclient mogelijk geworden om zeer grote SRM2 modellen, b.v. in het kader van de Europese regelgeving, binnen enkele dagen te berekenen. Rekentijden zijn dan ook geen probleem meer.

Tijdens de gebruikersdag is tevens de komst van een nieuwe Geo-telg aangekondigd: Geoair. Geoair richt zich op de berekening van luchtkwaliteit langs wegen. De interface zal sterk gelijk zijn aan die van Geonoise. Tevens is het mogelijk om een Geonoise wegverkeerslawaai model te importeren en rechtstreeks te gebruiken voor de berekening van de luchtkwaliteit. Hierover zal in de nabije toekomst nader worden bericht.

Aan het einde van de dag is de enquete ingevuld. Uit een eerste scan blijkt dat 99% van de aanwezigen tevreden tot zeer tevreden is met Geonoise.

Presentaties:

X