Geomilieu gebruikersdag 2017

Woensdag 19 april 2017 stond in veel agenda’s rood omcirkeld. Op die dag organiseerde DGMR Software alweer haar 21e Geomilieu gebruikersdag. Na afloop van de drukstbezochte gebruikersdag ooit ontvingen wij veel positieve reacties van de aanwezigen. Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn of die de gebruikersdag nogmaals wil beleven volgt hier een uitgebreide sfeerimpressie.

Plenaire openingssessie

Door problemen aan het spoor druppelden de gasten één voor één binnen. Iets later dan aanvankelijk gepland heette Jourdain Martens, salesmanager bij DGMR Software, alle aanwezigen hartelijk welkom. Hans J.A. van Leeuwen, algemeen directeur van DGMR, verrichtte direct daarna de officiële opening. Hij stond stil bij de actuele ontwikkelingen op milieugebied en blikte vooruit op de toekomst. Zo liet hij zien dat de nieuwe CNOSSOS-rekenmethodiek, ondanks het stiller wordende wegverkeer, toch hogere rekenresultaten oplevert. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de CNOSSOS-rekenmethodiek gebaseerd is op actuele kennis en ervaringen en daardoor uitgebreider en nauwkeuriger is dan het RMV 1981 en 2012.
Vervolgens nam Richard Schmidt, directeur van DGMR Software, het woord en blikte terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin zowel een nieuwe Geomilieumodule voor zonebeheer als voor trillingen werd gelanceerd. Ook belichtte hij de toegevoegde waarde van de producten en de kennis van dochterorganisatie BINK Software. BINK is vanaf 1 januari officieel onderdeel van DGMR Software. Bovendien keek Richard naar de toekomst, waarbij hij veel aandacht besteedde aan Bouwtrend. Dit nieuwe online dataproduct voor trendanalyse en toekomstprognoses van nieuwbouwwoningen wordt ontwikkeld door DGMR Software en Earth Energie Advies. 
Na Richard was het de beurt aan Geomilieu-productmanager Theo Verheij. Hij demonstreerde de mogelijkheden van de nieuwste versie van Geomilieu. Vooral het thematisch afbeelden en de nieuw ontwikkelde GML-importfunctionaliteit van PDOK-gebouwdata kon op groot enthousiasme rekenen van het aanwezige publiek. Tijdens zijn workshops ging hij dieper in op deze nieuwe features. Tevens gaf hij een overview van de verbeteringen en vernieuwingen die het afgelopen jaar in Geomilieu zijn doorgevoerd.
Aansluitend op de presentatie van Theo nam Tom Commandeur het woord. Hij is als onderzoeker verbonden aan de TU Delft en presenteerde de ontwikkeling en de mogelijkheden van 3D-Geodata en het onderzoeksproject 3D4EM. DGMR is als kennispartner verbonden aan dit onderzoeksproject met als doel de 3D-Geodata op een hoogwaardige manier te ontsluiten met Geomilieu. Hierdoor heeft u als gebruiker van Geomilieu straks een schat aan waardevolle 3D-data, waarmee u nog sneller en eenvoudig uw berekeningen voor geluid, trillingen en luchtkwaliteit kunt opstellen.

Workshops

Na het plenaire ochtenddeel volgde een serie workshops. Traditioneel werden vooral de workshops Geomilieu Advanced door Theo Verheij, Verkeerslawaai door Mark Bakermans en Industrielawaai door Gerard van Kempen goed bezocht. Ook voor de workshops Luchtkwaliteit, geur en depositie en de helpdeskondersteuning was veel belangstelling.
Nieuw waren de workshops Geomilieu Trillingen, verzorgd door Hans J.A. van Leeuwen en Geomilieu Zonebeheer, gepresenteerd door Corné van der Elst (DCMR Milieudienst Rijnmond) en Arno de Pree (DGMR). Tijdens de workshop over trillingen werden de mogelijkheden van deze nieuwe module voor Geomilieu getoond. Geomilieu Trilingen wordt als een handig instrument gezien om de overdracht van trillingen te voorspellen in ontwerpsituaties, waarbij een nieuw spoor of drempels worden aangelegd die mogelijk hinder voor personen of gebouwschade kunnen opleveren. Hierbij werd door Hans van Leeuwen gewezen op de vele invloedsfactoren op de verspreiding van trillingen en de daarmee gepaard gaande effecten op de rekenresultaten. Zowel Hans van Leeuwen als de deelnemers aan de workshop trillingen concludeerden dat een combinatie van meten en rekenen in de bebouwde omgeving is aan te bevelen. Geomilieu Trillingen is hierbij een krachtig hulpmiddel voor het grafisch inzichtelijk maken van de rekenresultaten en de spreidingscontouren voor communicatie met opdrachtgevers en het bevoegd gezag.
Bij de workshops voor Geomilieu Zonebeheer trapte Arno de Pree af met een aantal veel voorkomende praktijksituaties en de ingewikkelde keuzes waar zonebeheerders voor staan. Corné van der Elst van DCMR Milieudienst Rijnmond presenteerde vervolgens hoe de module Geomilieu Zonebeheer veel van deze lastige praktijksituaties wegneemt en hoe zij in de het Rotterdamse havengebied de module succesvol toepassen. Geomilieu Zonebeheer kon dan ook op veel enthousiasme rekenen onder de aanwezig zonebeheerders.

Informele afsluiting

De 21e Geomileu gebruikersdag werd afgesloten door Jourdain Martens. Samen met de workshopleiders blikte hij kort terug op de presentaties en de reacties uit de zaal. Vanzelfsprekend werden Tom Commandeur en Corné van der Elst hartelijk bedankt voor hun belangeloze bijdrage aan de gebruikersdag en ontvingen hiervoor een groot applaus van de aanwezigen.
De dag werd officieel afgesloten met een gezellige borrel. En voordat iedereen naar huis ging ontvingen alle aanwezigen de handige helpbutton waarmee direct contact wordt gemaakt met DGMRTopdesk. Op dit nieuwe platform kunnen helpdeskvragen worden gesteld en ontwikkelwensen voor Geomilieu eenvoudig worden doorgegeven.
Download hier de presentaties.

gd2017 - De Munt
Muntgebouw

gd2017 - Tom Commandeur
Tom Commandeur (TU Delft)

gd2017 - workshop trillingen
Workshop Trillingen

gd2017 - ontmoetingsruimte
gd2017 - afsluiting