Geomilieu gebruikersdagen 2019

Home » Evenementen » Aankondiging Geomilieu gebruikersdagen 2019

Geomilieu Gebruikersdagen 2019

April is de maand voor de jaarlijkse Geomilieu gebruikersdag, ook dit jaar weer. Dit jaar toch iets anders dan andere jaren; er worden namelijk verspreid over het land 3 dagen georganiseerd. Hierdoor kunnen wij u nog beter informeren over onze software en met u in gesprek gaan. Voor u als gebruiker de kans om kennis op te doen en te leren van ervaringen van andere gebruikers.

Graag nodigen wij u uit om één van deze informatieve dagen bij te wonen. Voor gebruikers van Geomilieu zijn er geen kosten aan verbonden.

Op de gebruikersdag wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen op software gebied, waarbij de nadruk uiteraard op Geomilieu zal liggen. Niet alleen de vele wijzigingen in Geomilieu worden toegelicht, maar er zal ook op de toekomst van Geomilieu worden ingegaan.

Voorafgaand aan de gebruikersdag ontvangt u per e-mail nog uitgebreide informatie, inclusief programma en routebeschrijving. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Duynisveld of Thea Vrolijk van ons bureau te Den Haag, e-mail adres software@dgmr.nl.

Data en locaties Geomilieu gebruikersdagen 2019:

X