Daglicht app

Krijg inzicht in de daglichtkwaliteit in stedelijke omgevingen

Home » Daglicht

Daglicht

Daglicht geeft je letterlijk en figuurlijk energie. Naast beleving en productiviteit kan daglicht ook voor energie(besparing) zorgen. Met veel glas op de juiste plaatsen kun je besparen op de energie voor kunstverlichting en zo makkelijker aan de nieuwe EPC-eisen voldoen.

De Daglicht-app is dan ook dé beste oplossing om snel inzicht te krijgen in de daglichtkwaliteit in stedelijke omgevingen. In één oogopslag is het resultaat in relatie tot het bouwbesluit zichtbaar.

De Daglicht-app is ontwikkeld op basis van de NEN2057:2011 met een aantal vereenvoudigingen. De app is met name bedoeld om in stedelijke omgevingen snel een beeld te krijgen van de daglichtkwaliteit met mogelijkheid tot invoer van tegenoverliggende bebouwingen. Het is dus ook mogelijk om van verschillende functies een beeld te geven van de benodigde raamafmetingen wanneer er geen belemmering is.

Raam 0.6m vanaf vloer: Conform de norm wordt het raam vanaf de 0.6m boven vloer meegeteld. Het resultaat uit de berekening (bijv. het minimaal raamoppervlakte) gaat over het minimaal benodigde raamoppervlakte vanaf een hoogte van 0.6m boven vloer. Er kan een error ontstaan wanneer bij de invoer hier geen rekening mee gehouden is.

Kozijn / glas verhouding: In de app wordt er gerekend met de raamafmeting(en). Echter mag conform de norm alleen het glas van het raam meegerekend worden. Er is in de berekening uitgegaan van een gemiddelde verhouding tussen glas en kozijn, met een kozijnfactor van 25%.

Bèta-hoek: Door de dikte van het kozijn ontstaat er een bèta-hoek. Er is voor deze hoek een vaste correctie van 0.1 m² meegenomen in de berekening. Door deze vaste waarde kunnen ruimtes met hierboven een balkon niet doorgerekend worden in deze versie van de app.

Geen belemmering: Wanneer er geen belemmering is kan er ook gerekend worden met deze app. Hiervoor zullen de waarden bij ‘belemmering’ op 0 gezet moeten worden.

Resultaten: Als het ‘stoplicht’ rood is, betekent dit dat desbetreffende ruimte niet voldoet aan VR (= verblijfsruimte) en ook niet aan VG (= verblijfsgebied). Om het wel te laten voldoen zijn er verschillende oplossingen, hieronder een aantal voorbeelden:

  • Raamoppervlakte aanpassen naar het minimaal benodigde raamoppervlakte (gegeven bij ‘resultaten’)
  • Afstand vergroten tussen ruimte en overstaand gebouw (= F)
  • Afmetingen ruimte veranderen

Hogere eisen: De app toets aan de Bouwbesluit eisen voor de gekozen functie, maar voor een hoger niveau kan bijvoorbeeld een kantoorfunctie ook wordt benaderd als een woonfunctie. Het is immers best prettig om gedurende de dag als je aan het werk bent een zelfde daglichtkwaliteit te hebben als thuis.

Een indicatie: de berekening in deze app betreft een indicatie van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten?

Bij de sector DLO van DGMR weten we alles van daglicht en duurzaamheid, van een Bouwbesluit toets en daglichtfactoren tot Evidence Based Design, waarbij onze experts onderzoek doen naar het nuttig daglichtoppervlak (inclusief effect van oriëntatie en lichtwering). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertjan Verbaan, senior adviseur Duurzame Leefomgeving vb@dgmr.nl.

Bij DGMR software zit de kennis en kunde om dit samen met DLO te vertalen naar slimme software, zoals bijv. ENORM of maatwerksoftware zoals de Velux daglichtcalculator. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Schmidt, directeur DGMR software sd@dgmr.nl.

Meer daglicht!

In de donkere dagen voor kerst blijkt maar weer hoe belangrijk daglicht is. Daglicht is prettig, kleurt een gebouw en je stemming en het zorgt dat je productiever wordt. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt dus voor een duurzaam en prettig gebouw zou je zeggen, maar helaas valt dat in de praktijk nog weleens tegen.

Bouwkundig adviesbureau DGMR betrekt daglicht actief in ontwerpopgaven en is lid van de normcommissie NEN 2057 die de bepalingsmethode voor daglicht heeft opgesteld, maar helaas zijn de eisen uit het Bouwbesluit zelf nog wel wat aan de magere kant. In de informatieve bijlagen van de norm zijn daarom ook hogere kwaliteitseisen benoemd. De toekomstige Europese norm legt wat dat betreft de lat een stuk hoger.

Maar los van de eisen zit het ook in de praktische tools. Uit afstudeeronderzoek van de Haagse Hogeschool/DGMR bleek bijvoorbeeld dat de eis voor Frisse Scholen voor daglicht goed te halen is, maar dat het vaak ontbreekt aan de juiste tools om vroeg in het ontwerpproces in te zetten. Juist daar ligt de kracht van DGMR en zo is ook het idee voor de Daglicht-app ontstaan. Een tool om vroeg in het proces rekening te houden met voldoende daglicht.

Vragen over Daglicht? Mail deze naar helpdesk@dgmr.nl

X