Cursussen

Home » Cursussen » Kennissessies en webinars » Kennissessie Optimaliseren van tapwaterinstallaties

Kennissessie Tapwater

Datum/tijd:

Woensdag 20 november 2019
10.00 – 13.00 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Aanmelden

Sprekers:

Martin Zuurmond

Sales consultant DGMR Software

 

Oscar Nuijten

Adviseur leidingwaterinstallaties Edu4Install

Kennissessie Optimaliseren van tapwaterinstallaties

In verband met de enorme belangstelling organiseren wij een extra kennissessie Optimaliseren van tapwaterinstallaties in Den Haag. Op 20 november 2019 organiseert DGMR BINK samen met EDU4Install deze kennissessie voor de gebruikers van onze BINK 8 installatiesoftware. In de sessie, waar tapwaterinstallaties centraal staan, willen we graag kennis met u delen en u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

Uit onderzoek bij onze gebruikers komen steeds drie belangrijke stellingen naar voren:

  1. Als berekenen van leidingwaterinstallaties van kunststof niet zorgvuldig gebeurt, kan er weleens te weinig water uit de kraan komen.
  2. Thermostatische inregelventielen in een warmtapwatercirculatiesysteem lossen alle problemen op.
  3. Met de rekenregels wordt de watermeter kleiner.

Stelling 1:

Veel leidingsystemen voor koud en warm water worden uitgevoerd in kunststof, mede door de lage kostprijs, de eenvoudige montage en de flexibiliteit. Over het algemeen voldoen deze systemen prima. Toch zijn er soms klachten over onverwacht grote drukverliezen in dit soort leidingsystemen. Hierdoor kan eventueel de vereiste volumestroom op tappunten niet wordt gehaald. Ook kunnen er te grote en sterk wisselende drukverschillen tussen de koud- en warmwateraansluiting van thermostatische mengkranen optreden. Dat kan weer leiden tot onbeheersbare schommelingen in de mengwatertemperatuur. Daarnaast treden in bepaalde situaties problemen op met stromingsgeluid.

Wat is hiervan de oorzaak en hoe kunnen we dit oplossen?

Stelling 2:

Veel voorkomende problemen in warmtapwatercirculatiesystemen zijn een te lage retourtemperatuur, te hoge volumesnelheid, lucht in het leidingsysteem en een te hoog energieverbruik. In veel gevallen worden dan thermostatische inregelventielen toegepast, maar is dit wel een goede oplossing?

Stelling 3:

De q√n methode werd veelvuldig toegepast bij het bepalen van de maximum momentvolumestroom (MMV), maar door de herziene versie 2013 van de ISSO publicatie 55 is deze methode vervangen door de rekenregels.

Zijn deze rekenregels altijd bruikbaar en leiden deze tot onderschatting van de MMV?

Uitnodiging kennissessie

We nodigen u uit om deze interactieve sessie te volgen. De sprekers nemen u mee in de wereld van de tapwaterinstallaties. Wij zullen uitgebreid ingaan op de drie stellingen, maar natuurlijk zullen ook andere onderwerpen aan de orde komen en kunt u ook uw vragen stellen en ervaringen delen.

U bent van harte welkom bij deze kennissessie! Deelname is kosteloos. Meldt u hier aan.