Cursussen

Home » Cursussen » Cursussen milieu software

In-house cursus Geomilieu

Een cursus afgestemd op de behoefte van u en uw collega's

Datum: in overleg

Geomilieu voor beginners

Basisprincipes modelleren met behulp van Geomilieu

Datum: 25 september 2018, Arnhem

Geomilieu industrielawaai

Theorie en modelleren industrielawaai

Datum: 26 september 2018, Arnhem

Zonebeheer industrielawaai

Zonebeheer in Geomilieu

Datum: 27 september 2018, Arnhem

Geomilieu weg- en railverkeer

Theorie en modelleren weg- en railverkeerslawaai

Datum: 2 oktober 2018, Arnhem

Geomilieu luchtkwaliteit

Theorie en modelleren luchtkwaliteit, geur en depositie

Datum: 3 oktober 2018, Arnhem

Bedrijven en milieuzonering

Wegwijs raken in de Geomilieu module BMZ

Datum: 4 oktober 2018, Arnhem

Geomilieu voor gevorderden

Geomilieu voor gevorderden

Datum: 9 oktober 2018, Arnhem

Bouwlawaai

Slim omgaan met de eisen bouwbesluit/circulaire bouwlawaai

Datum: 10 oktober 2018, Arnhem

Schietlawaai

Modelleren van schietgeluid in de buitenlucht met Geomilieu

Datum: 10 oktober 2018, Arnhem

X